Počet záznamů: 1  

Solution Properties, Electrochemical Behavior and Protein Interactions of Water Soluble Triosmium Carbonyl Clusters

 1. 1.
  0101106 - UFCH-W 20040112 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Nervi, C. - Gobetto, R. - Milone, L. - Viale, A. - Rosenberg, E. - Spada, F. - Rokhsana, D. - Fiedler, Jan
  Solution Properties, Electrochemical Behavior and Protein Interactions of Water Soluble Triosmium Carbonyl Clusters.
  [Roztokové vlastnosti, elektrochemické chování a interakce ve vodě rozpustných tříosmiových karbonylových klastrů s proteiny.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 689, č. 10 (2004), s. 1796-1805. ISSN 0022-328X. E-ISSN 1872-8561
  Grant CEP: GA MŠk OC D15.10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: osmium * clusters * electrochemistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.905, rok: 2004

  The synthesis and solution chemistry of the water soluble clusters [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H)L+ ] (HBz = quinoxaline, L+= [P(OCH2CH2NMe3)3I3], (1) along with its negatively charged analog [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H)H)L-] (L- = [P(C6H4SO3)3Na 3], (2) are reported. In addition, we have examined the reduction potentials of the complexes [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H)L] (HBz = phenanthridine, L = L+ (3); HBz = 5,6 benzoquinoline, L = L+ (4); HBz = 3-amino quinoline, L = L+ (5); HBz = 3-amino quinoline, L = L- (6). The neutral analog of 1 and 2 [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H) PPh3] (Bz = quinoxaline, (7) was also examined for comparison. Both compounds 1 and 2 show pH dependent NMR spectra that are interpreted in terms of the extent of protonation of the uncoordinated quinoxaline nitrogen which impacts the degree of aggregation of the clusters in aqueous solution. Compound 1 undergoes a reversible 1e- reduction in water while 2 undergoes a quasi-reversible 1e- reduction.

  Syntéza a roztoková chemie ve vodě rozpustných klastrů [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H)L+ ] (HBZ = quin oxaline, L+= [P(OCH2CH2NMe3)3I3], (1 ) spolu s jejich záporně nabitým analogem [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H ) H)L- ] (L- = [P(C6H4SO3)3Na 3], (2) je popsána. Navic byla zkoumány redukční potenciály komplexů [Os3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H)L ] (HBZ = phenanthridine, L = L+ (3); HBZ = 5,6 benzoquinoline, L = L+ (4); HBZ = 3-aminoquinoline, L = L+ (5); HBZ = 3-aminoquinoline, L = L- (6). Neutrální analog komplexů 1 a 2 [O s3(CO)9(.mu.-.eta.2-Bz)(.mu.-H) PPH3 ] (Bz = quinoxaline, (7 ) byl také zkoumán pro srovnání. Obě sloučeniny 1 a 2 vykazují pH závislá NMR spektra, která jsou interpretována v podmínkách rozsahu z protonizace nekoordinovaného chinoxalinového dusíku, která ovlivňuje míru agregace klastrů ve vodném roztoku. Sloučenina 1 podléhá reversibilní 1e- redukci ve vodě, zatímco 1e- redukce 2 kvazireversibilní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008570

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.