Počet záznamů: 1  

High-Resolution Adsorption of Nitrogen on Mesoporous Alumina

 1. 1.
  0101104 - UFCH-W 20040110 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čejka, Jiří - Žilková, Naděžda - Rathouský, Jiří - Zukal, Arnošt
  High-Resolution Adsorption of Nitrogen on Mesoporous Alumina.
  [Vysoce rozlišená adsorpce dusíku na mesoporézní alumině.]
  Langmuir. Roč. 20, - (2004), s. 7532-7539. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040411; GA ČR GA104/02/0571
  Grant ostatní: NATO(XE) SfP974 217
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: nitrogen * mesoporous alumina * adsorption
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.295, rok: 2004

  Nitrogen adsorption isotherms on organized mesoporous aluminas prepared by several different synthesis procedures were analyzed by means of comparative plot method using Aluminiumoxid C and .alpha.-alumina as reference adsorbents. To secure the high resolution ability of this method, all the adsorption measurements were carefully performed in a relative pressure range from 10 6 to 0.99. Although some samples of organized mesoporous alumina were treated at temperatures up to 1000 .DEG.C, only the Aluminiumoxid C has proved to be suitable as a reference adsorbent. The comparative analysis of isotherms on activated aluminas has shown that this method allows the determination of very small amount of microporosity. The standard nitrogen adsorption data for Aluminiumoxid C and .alpha.-alumina are presented in a tabulated form, which consists of 91 points for each adsorbent.

  Adsorpční izotermy dusíku byly měřeny pro mezoporézní aluminu, která byla připravena několika rozdílními syntézními. Adsorpční izotermy byly analyzovány srovnávací metodou, při které byly použity oxid hlinitý C (Degussa) a .alpha.-alumina jako referenční adsorbenty. Pro zajištění vysoce rozlišovací schopnosti této metody byla všechna adsorpční měření prováděna v oblasti nízkých relativních tlaků od 10-6 do 0,99. Ačkoli některé vzorky aluminy byly zahřívány až na teplotu 1000° C, pouze oxid hlinitý se ukázal být vhodným srovnávacím adsorbentem. Srovnávací analýza izoterem na aktivované alumině ukázala, že tato metoda umožňuje určit i velmi malé množství mikroporozity. Standardní adsorpční izotermy dusíku pro oxid hlinitý C (Degussa) a .alpha.-aluminu jsou presentovány v tabulované formě, která obsahuje 91 bodů pro každý adsorbent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000031

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.