Počet záznamů: 1  

Rhenium Oxide Supported on Mesoporous Organized Alumina as a Catalyst for Metathesis of 1-alkenes

 1. 1.
  0101102 - UFCH-W 20040108 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Balcar, Hynek - Hamtil, Roman - Žilková, Naděžda - Čejka, Jiří
  Rhenium Oxide Supported on Mesoporous Organized Alumina as a Catalyst for Metathesis of 1-alkenes.
  [Oxid rhenia nanesený na mesoporézní organisované alumině jako katalyzátor metateze 1-alkenů.]
  Catalysis Letters. Roč. 97, 1/2 (2004), s. 25-29. ISSN 1011-372X. E-ISSN 1572-879X
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0976; GA AV ČR IAA4040411
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: organised mesoporous alumina * rhenium oxide * 1-alkene metathesis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.904, rok: 2004

  New type of heterogeneous catalyst for metathesis of linear 1-olefins based on rhenium (VII) oxide supported on organized mesoporous alumina was developed. This catalyst operates under very mild reaction conditions without any solvent and the highest activity was achieved at the reaction temperature of 60 oC with selectivity to symmetrical olefin over 90%. The optimum loading of rhenium (VII) oxide was found to be between 9 and 15 wt% of Re. The initial activity was dependent on pore size diameter - the larger pore diameter, the higher initial catalytic activity under the same reaction conditions.

  Byl vyvinut nový typ heterogenního katalyzátoru pro metatezi lineárních 1-olefinů tvořený oxidem rhenistým naneseným na organisované mesoporézní alumině. Tento katalyzátor pracuje za mírných reakčních podmínek a bez přítomnosti rozpouštědla. Nejvyšší aktivity bylo dosaženo při reakční teplotě 60oC a obsahu Re 9 až 15 vah.%. Selektivita na vyšší symetrický olefin byla přes 90%. Aktivita katalyzátoru roste s rostoucí velikostí jeho pórů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008568

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.