Počet záznamů: 1  

Determination of Urinary 8-hydroxy-2''-deoxyguanosine in Obese Patiens by HPLC with Electrochemical Detection

 1. 1.
  0101099 - UFCH-W 20040105 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Samcová, E. - Marhol, P. - Opekar, F. - Langmaier, Jan
  Determination of Urinary 8-hydroxy-2''-deoxyguanosine in Obese Patiens by HPLC with Electrochemical Detection.
  [Analýza 8-hydroxy-2´-deoxyguanosinu v moči obézních pacientů metodou HPLC s elektrochemickou detekcí.]
  Analytica Chimica Acta. Roč. 516, - (2004), s. 107-110. ISSN 0003-2670. E-ISSN 1873-4324
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: 8-hydroxy-2''''-deoxyguanosine * DNA * obese patient
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.588, rok: 2004

  A simple amperometric detector with a platinum tubular electrode was tested for the determination of urinary 8-hydroxy-2''-deoxyguanosine (8-OHdG) by high-performance liquid chromatography. Analyte was extracted from human urine using a single-step solid-phase extraction with the average recovery of 71 +/- 7%. Analysis was carried out on a C-18 analytical column under isocratic conditions. The limit of detection of 8-OHdG of 3 nM (S/N = 3) was comparable with that achieved using the conventional amperometric detector. Procedure was used for the determination of 8-OHdG levels in 10 obese patients (body-mass index > 30 kg m(-2)) yielding the mean concentration 32 +/- 27.1 nM of 8-OHdG or 1.85 +/- 0.72 .mu.mol 8-OHdG mol(-1) creatinine (4.63 +/- 1.8. mu.g 8-OHdG g(-1) creatinine), which is not much different from the levels found in healthy individuals.

  Pro analýzu 8-hydroxy-2´-deoxyguanosinu (8-OHdG) v moči obézních pacientů metodou HPLC byl testován jednoduchý amperometrický detektor. Analyt byl extrahován z moči s použitím jednostupňové extrakce na pevné fázi s průměrným výtěžkem 71%. HPLC byla prováděna na C-18 analytických kolonách za izokratických podmínek. Zjištěný limit detekce 8-OHdG (3nM) byl srovnatelný s limitem dosaženým při použití komerčně dostupného amperometrického detektoru. Postup měření byl pak použit pro určení hladin 8-OHdG v moči 10 obézních pacientů s výsledkem 32+/-27,1 nM, který se příliš nelišil od hodnoty zjištěné u zdravých jedinců.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008566

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.