Počet záznamů: 1  

Effect of the Phase Volume Ratio on the Potential of a Liquid-Membrane Ion-Selective Electrode

 1. 1.
  0101093 - UFCH-W 20040097 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Samec, Zdeněk - Girault, H. H.
  Effect of the Phase Volume Ratio on the Potential of a Liquid-Membrane Ion-Selective Electrode.
  [Vliv poměru objemu fází na potenciál iontově selektivní elektrody s kapalnou membránou.]
  Analytical Chemistry. Roč. 76, č. 14 (2004), s. 4150-4155. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882
  Grant CEP: GA MŠMT ME 502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: liquit-membrane * ion-selective electrode * two.phase liquid system
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 5.450, rok: 2004

  Two-phase liquid system IA(w)|IX(o) comprising the interface between the aqueous solution (w) of uni-univalent electrolyte IA and an organic solvent solution (o) of a uni-univalent electrolyte IX with the common cation I+is considered as a simple model of a liquid-membrane ion-selective electrode (ISE). Taking into account the electroneutrality and mass balance conditions, the equilibrium Galvani potential difference (pd) between the aqueous and organic phases. Numeric results corroborate the symbolic expressions derived for the cases when X- and A- are extremely lipophilic and hydrophilic ions, respectively, or when the concentration ratio x is extremely large or small. In contrast to the extraction system, where both electrolytes are initially present in the aqueous phase, the effect of the phase volume ratio on the equilibrium pd in the ISE model is rather weak, unless the counterions X- and A- differ little in their lipophilicity from the target ion I+.

  Dvoufázový kapalný systém IA(v)/IX(o) zahrnující rozhraní mezi vodným roztokem (v) uni-univalentního elektrolytu IA a roztokem uni-univalentního elektrolytu IX v organickém rozpouštědle (o) se společným kationtem I+ lze považovat za jednoduchý model iontově selektivní elektrody s kapalnou membránou. S uvážením podmínky elektroneutrality a zákona zachování hmoty byl vypočítán rovnovážný rozdíl Galvaniho potenciálů jako funkce poměru koncentrací elektrolytů IA a IX pro vybrané hodnoty poměru objemů vodné a organické fáze. Numerické výsledky byly potvrzeny výpočtem podle vztahů odvozených pro některé limitní případy. Bylo ukázáno, že tyto modelové systémy vykazují nernstovské chování jen v omezeném oboru poměru koncentrací elektrolytů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008560

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.