Počet záznamů: 1  

Intracluster Stereochemistry in van der Waals Complexes: Steric Effects in Ultraviolet Photodissociation of State-Selected Ar-HOD/H2O

 1. 1.
  0101086 - UFCH-W 20040089 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Votava, Ondřej - Mackenzie, S. R. - Nesbitt, D. J.
  Intracluster Stereochemistry in van der Waals Complexes: Steric Effects in Ultraviolet Photodissociation of State-Selected Ar-HOD/H2O.
  [Vnitrokomplexní stereochemie ve van der Waalsovnských komplexech: Sterické efekty v ultrafialové fotodisociaci Ar-HOD/H2O s vybraným počátečním stavem.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 120, č. 18 (2004), s. 8443-8452. ISSN 0021-9606. E-ISSN 1089-7690
  Grant CEP: GA AV ČR IAB4040101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: stereochemistry * van der Waals complexes * photodissociation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.105, rok: 2004

  High-resolution IR-UV multiple resonance methods are employed to elucidate the photodissociation dynamics of quantum state-selected Ar-HOD and Ar-H2O van der Waals clusters. A single mode pulsed OPO operating in the region of the OH second overtone is used to prepare individual rovibrational states which are selectively photodissociated at specific excimer wavelengths. Subsequent fluorescence excitation of the resulting OH (OD) fragments yields dynamical information on the photofragmentation event and any resulting intra-cluster collisions. This technique is used to characterize spectroscopically the P(101), vOH = 3 ? S(000), vOH = 0 overtone band of the Ar-HOD complex with origin at 10648.27 cm-1. The effects of Ar complexation on the dissociation dynamics are inferred by comparison of the OD photofragment quantum state distributions resulting from dissociation of single rovibrational states of the complex with those from isolated HOD photodissociation.

  Metody vícenásobné resonance IR-UV s vysokým rozlišením jsou použity k objasnění fotodisociační dynamiky ve van der Vaalsových komplexech s vybraným počátečním stavem. Jednomodové pulsní OPO pracující v oblasti druhé overtonové vibrace OH vazby je použito k selekci individuálních rotačně-vibračních stavů, které jsou následně selektivně fotodisociovány pulsem excimerového laseru. Následná excitace fluorescence vzniklých OH (OD) fragmentů poskytuje informaci o dynamice procesu fotofragmentace a případně následných kolizí uvnitř komplexu. Tato technika je použita k spektroskopické charakterizaci overtonového spektrálního pásu P(101), vOH=3 → Σ (000), vOH=0 komplexu Ar-HOD s počátkem na 10648.27 cm-1. Vliv komplexace HOD s Ar na disociační dynamiku je určen srovnáním rozdělení vnitřních kvantových stavů OD fotofragmentů vzniklých při fotodisociaci komplexů s analogickými rozděleními z fotodisociace izolovaných HOD. Důležitá role, kterou původní vnitřní stav komplexu má pro průběh disociace je demonstrována na základě srovnání těchto nových dat pro Ar-HOD komplex s dříve uveřejněnými daty pro Ar-H2O komplex ve stavu S(000)|03->. Pozorované dramatické rozdíly ve fotodisociační dynamice těchto dvou systémů jsou interpretovány jako manifestace struktury uzlových rovin vibračních vlnových funkcí počátečních komplexů a způsobu jakým tato struktura ovlivňuje pravděpodobnost srážky mezi atomem Argonu a vyletujícími fotofragmenty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008553

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.