Počet záznamů: 1  

Laser Remote Sensing and Photoacoustic Spectrometry Applied in Air Pollution Investigation

 1. 1.
  0101079 - UFCH-W 20040082 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zelinger, Zdeněk - Střižík, M. - Kubát, Pavel - Jaňour, Zbyněk - Berger, P. - Černý, A. - Engst, P.
  Laser Remote Sensing and Photoacoustic Spectrometry Applied in Air Pollution Investigation.
  [Laserová dálková detekce a fotoakustická spektroskopie aplikovaná na výzkum znečistění ovzduší.]
  Optics and Lasers in Engineering. Roč. 42, - (2004), s. 403-412. ISSN 0143-8166. E-ISSN 1873-0302
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3040101; GA ČR GA205/02/0898; GA MŠMT OC 723.002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: DIAL * air pollution * laser photoacoustic spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.935, rok: 2004

  We have applied two spectroscopic techniques in order to investigate air pollution dispersion in real and simulated atmosphere: the Titan-Sapphire laser technique based on differential absorption lidar (DIAL), and CO2 laser photoacoustic spectrometry (LPS). A set of spatial NO2 measurements was performed over a highway outside a city and in an urban street canyon with extensive traffic. Qualitative agreement was found between the results obtained by DIAL and by physical modeling based on LPS measurements in a wind tunnel.

  Dvě spektroskopické techniky byly použity k výzkumu znečistění atmosféry: byly to technika využívající titan-safírový laser založená na diferenčním absorpčním LIDARu (DIAL) a laserovou fotoakustickou spektroskopii s CO2 laserem (PAS). Prostorově-rozlišená měření koncentrace NO2 byla provedena nad dálnicí ve volné krajině a městském uličním kaňonu s rozsáhlým provozem. Byla nalezena kvalitativní shoda mezi měřeními metodou DIAL a fyzikálním modelem vytvořeným na základě PAS měření ve větrném tunelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008546

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.