Počet záznamů: 1  

Studies of Double-Layer Effects at Single-Crystal Gold Electrodes. 3. Reduction Kinetics of Fluoropentaamminecobalt(III) Cation in Aqueous Solutions

 1. 1.
  0101078 - UFCH-W 20040081 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hromadová, Magdaléna - Fawcett, W. R.
  Studies of Double-Layer Effects at Single-Crystal Gold Electrodes. 3. Reduction Kinetics of Fluoropentaamminecobalt(III) Cation in Aqueous Solutions.
  [Studium vlivu elektrické dvojvrstvy na přenos náboje na monokrystalických zlatých elektrodách: 3. Kinetika redukce fluoropentaamminkobaltitého kationtu ve vodním prostředí.]
  Journal of Physical Chemistry. B. Roč. 108, - (2004), s. 3277-3282. ISSN 1089-5647
  Grant CEP: GA ČR GP203/02/P082
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: double-layer * single crystal * reduction kinetics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.679, rok: 2003

  The effect of the doubleůlayer on the reduction kinetics of [Co(NH3)5F]2+ cation was studied at four different single crystal gold substrates. The electronůtransfer rate constants increase in the order Au(210) < Au(110) < Au(100) < Au(111) at constant electrode potential. The value of the experimental transfer coefficient (.alpha.ex) also depends on the crystallographic orientation of the gold substrate and in general decreases with increasing concentration of the supporting electrolyte. The observed changes are smaller than those observed previously for the reduction of [Co(NH3)6]3+ cation. Analysis of the double layer effect for this system shows that the effective charge on the reactant is +1.6. The fact that the effective charge is lower than the formal charge of +2 is attributed to the presence of a dipole moment in the complex due to the anionic fluoride ligand. As a result, the complex is oriented at a positively charged interface with the fluoride anion in a region.

  Vliv elektrické dvojvrstvy na kinetiku redukce [Co(NH3)5F]2+ kationtu byl prostudován pro 4 různé monokrystaly zlata. Rychlostní konstanty přenosu náboje rostou v řadě Au(210) < Au(110) < Au(100) < Au(111) při konstantím potenciálu. Hodnota experimentálně změřeného koeficientu přenosu náboje (αexp) závisí na krystalografické orientaci zlata a její hodnota se znižuje se vzrůstající koncentrací základního elektrolytu. Pozorované změny jsou menší než změny těchto parametrů publikované pro redukci [Co(NH3)6]3+ kationtu. Analýza vlivu elektrické dvojvrstvy na redukci [Co(NH3)5F]2+ kationtu umožnila odhad efektivního náboje reaktantu +1.6. Skutečnost, že efektivní náboj se liší od formálního náboje reaktantu +2 byla připsána existenci dipólového momentu v komplexu [Co(NH3)5F]2+. Na kladně nabitém povrchu elektrody se komplex orientuje fluoridšuje elektrostatický efekt elektrovým ligandem k elektrodě, přičemž se zmenické dvojvrstvy v porovnání s reaktantem, který by se dal popsat jako bodový náboj reagující ve vzdálenosti odpovídající vnější Helmholtzově rovině.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008545

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.