Počet záznamů: 1  

Leštěná stříbrná pevná amalgámová elektroda

 1. 1.
  0101071 - UFCH-W 20040072 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fadrná, Renata
  Leštěná stříbrná pevná amalgámová elektroda.
  [Polished Silver Solid Amalgam Electrode.]
  Moderní elektrochemické metody. Praha: Česká společnost chemická, 2004 - (Barek, J.; Labuda, J.; Navrátil, T.; Novotný, L.), s. 90-94. ISBN 80-86238-40-7.
  [Moderní elektrochemické metody /24./. Jetřichovice (CZ), 03.05.2004-06.05.2004]
  Grant ostatní: GIT(AR) 101/02/U111/CZ
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: p-AgSAE * RTG diffraction * AFM
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Leštěná stříbrná pevná amalgámová elektroda (p-AgSAE) se jeví jako vhodná alternativa k visicí rtuťové kapkové elektrodě (HMDE). Struktura elektrodového materiálu a pracovní povrch elektrody byly analyzovány metodou RTG difrakce, mikroskopií atomárních sil (AFM) a skenovací elektronovou mikroskopií (SEM). Bylo zjištěno, že stříbrný amalgám má krystalickou strukturu (bez přítomnosti jiných fází), na povrchu se nevyskytuje žádná kapalná rtuť a nedochází ani k odpařování rtuti z amalgámu. Doposud byla p-AgSAE použita ke stanovení anorganických kationtů (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+) a aniontů (NO3-, SCN-), aminokyselin (cystein, cystin), nitrosloučenin (2,4´-dinitrotoluen, 1,3´-dinitrobenzen, 2-nitronaftalen), aldehydů (benzaldehyd), vitamínu C, purinových bází DNA (adenin, guanin) aj.

  The polished silver solid amalgam electrode (p-AgSAE) seems to be a suitable alternative to hanging mercury drop electrode (HMDE). The structure of electrode material and working electrode surface were analyzed by RTG diffraction, atomic forces microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM). It was found that silver amalgam has crystalline structure (without the presence of different phases), any liquid mercury is not presented on the electrode surface and also mercury is not evaporated from the amalgam. p-AgSAE was applied for the determination of inorganic cations (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+) and anions (NO3-, SCN-), amino acids (cysteine, cystin), nitro compounds (2,4´-dinitritoluene, 1,3´-dinitrobenzene, 2-nitronaftalene), aldehydes (benzaldehyde), vitamin C and purine bases of DNA (adenine, guanine) up to now.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008538

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.