Počet záznamů: 1  

Trends in Electrochemistry and Corrosion at the Beginning of the 21st Century

 1. 1.
  0101065 - UFCH-W 20040066 RIV ES eng M - Část monografie knihy
  Kavan, Ladislav - Hlavatý, Jaromír - Janda, Pavel
  Electrochemical Approach to Carbon Nanostructures.
  [Elektrochemický přístup k uhlíkovým nanostrukturám.]
  Trends in Electrochemistry and Corrosion at the Beginning of the 21st Century. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004 - (Brillas, E.; Cabot, P.), s. 77-101. ISBN 84-475-2639-9
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040306; GA AV ČR KSK4040110
  Klíčová slova: carbon nanotubes * fullerenes * spectroelectrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Electrochemical synthesis of elemental carbon (electrochemical carbon) is mostly based on total dehalogenation of perhalogenated hydrocarbons at ambient conditions.Amont the most interesting outputs, we may quote the preparation of carbyne-like materials, fullerene C60 and multiwaled carbon nanotubes by these reactions. Redox doping of carbonaceous nanostructures is easy, versatile and precise in terms of defined amout of doping charge. The Vis-NIR spectroelectrochemistry of single walled carbon nanotubes (SWNCT) points at reversible and fast bleaching of the electronic transitions between Van Hove singularities. A suggested interpretation follows from the electronic structure of peapods.

  Elektrochemická syntéza elementárního uhlíku (tzv. elektrochemického uhlíku) je založena na totální dehalogenaci perhalogenovaných uhlovodíků za pokojové teploty. Nejdůležitějšími výstupy je syntéza karbynových struktur, fullerenu C60 a vícestěnných uhlíkových nanotub pomocí těchto reakcí. Redox dopování uhlíkových nanostruktur je snadné, všestranně použitelné a přenesený náboj je dobře definován. Optická spektra ve viditelné a NIR oblasti dokazují rychlé a reversibilní vyhasínání elektronových přechodů mezi van Hoveho singularitami. Byla navržena interpretace těchto jevů pomocí elektronové struktury uhlíkových nanomateriálů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008532

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.