Počet záznamů: 1  

Surface-Induced Dissociation of Polyatomic Hydrocarbon Projectile Ions with Different Initial Internal Energy Content

 1. 1.
  0101049 - UFCH-W 20040043 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Qayyum, A. - Herman, Zdeněk - Tepnual, T. - Mair, C. - Matt-Leubner, S. - Scheier, P. - Märk, T. D.
  Surface-Induced Dissociation of Polyatomic Hydrocarbon Projectile Ions with Different Initial Internal Energy Content.
  [Disociace polyatomových uhlovodíkových projektilových iontů s různým obsahem vnitřní energie vyvolaná srážkou s povrchem.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 108, č. 1 (2004), s. 1-8. ISSN 1089-5639. E-ISSN 1520-5215
  Grant CEP: GA ČR GA203/00/0632
  Grant ostatní: XE(CZ) EURATOM-IPP.CR
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: surface induced * polyatomic ions
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.639, rok: 2004

  The effect of initial internal energy on the extent of surface-induced fragmentation was investigated in a tandem mass spectrometer for CH3+ and CH4+ ions prepared in different ion sources. The different initial internal energy content had a considerable effect on the extent of fragmentation of the surface-excited projectile ions: ions from a Nier source with a large amount of initial internal energy fragmented at much lower collision energies than internally relaxed projectile ions from a Colutron source. A quantitative estimation of this effect showed that the initial internal energy content of the projectile ions was entirely preserved in the projectile ion during the ion/surface collision.

  Byl studován specifický vliv počáteční interní energie iontů CH5+, C2H4+, C2H5+ a C2H6+ na rozsah fragmentace indukované srážkou s povrchem. Ionty byly připraveny buď ve výbojovém zdroji typu Colutronu nebo v nízkotlakém zdroji Nierova typu z různých plynů. Projektylové ionty z Colutronového zdroje byly termalizovány srážkami ve zdroji a obsahovaly zanedbatelné množství počátečné vnitřní energie. Ionty z Nierova zdroje, vzniklé nárazem elektronů, měly obsah vnitřní energie až několik eV (obsah energie určen kombinací rozpadových křivek a dat z fotoelektronové spektroskopie). Výsledky ukazují podstatný vliv počáteční vnitřní energie na rozsah fragmentace, indukované srážkou s povrchem: projektily s vyšším obsahem počáteční vnitřní energie se rozpadaly při podstatně nižších srážkových energiích. Počáteční vnitřní energie projektylového iontu se zdá být plně k disposici pro fragmentaci projektilu aktivovaného ve srážce s povrchem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000027

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.