Počet záznamů: 1  

Reference Electrodes Based on Solid Amalgams

 1. 1.
  0101042 - UFCH-W 20040035 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Josypčuk, Bohdan - Novotný, Ladislav
  Reference Electrodes Based on Solid Amalgams.
  [Referentní elektrody založené na pevných amalgamech.]
  Electroanalysis. Roč. 16, č. 3 (2004), s. 238-241. ISSN 1040-0397. E-ISSN 1521-4109
  Grant ostatní: GIT(AR) 101/02/U111/CZ
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: solid amalgam * reference electrode * voltammetry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.038, rok: 2004

  A reference saturated calomel electrode based on the non-toxic silver solid amalgam (SCE-AgSA) as a substitute for liquid mercury is described. Long-term as well as short-term tests made during a period of one year confirmed the SCE-AgSA potential to be equal to that of SCE within the limits of +/-1 mV (the difference DeltaE(SCE-AgSA) = + 1.08 +/- 0.24 mV (vs. SCE); SD = 0.87; N = 5 1). The voltammograms of four selected metal ions registered vs. SCE-AgSA and vs. SCE could practically overlap each other. None of the mentioned electrodes were polarized to a significant degree even if the electric current applied reached 2 mA. On the basis of the obtained results the SCE-AgSA could be considered as equivalent substitute for SCE. Owing to practically identical electrode potential of both types of the mentioned electrodes the results obtained using SCF-AgSA are completely comparable to those measured vs. SCE, without any correction of peak potentials.

  Byla popsána referentní nasycená kalomelová elektroda využívající netoxického pevného stříbrného amalgamu (SCE-AgSA) místo kapalné rtuti. Dlouhodobé i krátkodobé testy provedené během období jednoho roku potvrdily, že potenciál SCE-AgSA je shodný s potenciálem SCE (rozdíl ESCE-AgSA = +1,08  0,24 mV vs. SCE; SD = 0,87; N = 51). Voltamogramy čtyř vybraných kovových iontů registrované vs. SCE-AgSA a vs. SCE byly jeden přes druhý překryty. Žádná z uvedených elektrod nepodléhala znatelné polarizaci, ani při průchodu proudu 2 mA. Na základě získaných výsledků může být SCE-AgSA považována za ekvivalent SCE. Kvůli prakticky identickým elektrodovým potenciálům obou typů zmíněných elektrod jsou výsledky s použitím SCE-AgSA zcela srovnatelné s výsledky měření vs. SCE, bez jakýchkoliv korekcí hodnot potenciálů píků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008512

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.