Počet záznamů: 1  

Solvent-Mediated Folding of a Doubly Charged Anion

 1. 1.
  0101026 - UFCH-W 20040016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Yang, X. - Fu, Y. J. - Wang, X. B. - Slavíček, Petr - Mucha, Martin - Jungwirth, Pavel - Wang, L. S.
  Solvent-Mediated Folding of a Doubly Charged Anion.
  [Sdružování dvojnásobně nabitého aniontu zprostředkované rozpouštědlem.]
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 126, - (2004), s. 876-883. ISSN 0002-7863. E-ISSN 1520-5126
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: photoelectron spectroscopy * molecular dynamics * water bridge
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 6.903, rok: 2004

  The microsolvation of the suberate dianion, -O2C(CH2)(6)CO2-, with two separate charge centers was studied by photoelectron spectroscopy and molecular dynamics simulation one solvent molecule at a time for up to 20 waters. It is shown that the two negative charges are solvated in the linear suberate alternately. As the solvent number increases, the negative charges are screened and a conformation change occurs at 16 waters, where the cooperative hydrogen bonding of water is large enough to overcome the Coulomb repulsion and pull the two negative charges closer through a water bridge. This conformation change, revealed both from the experiment and from the simulation, is a manifestation of the hydrophilic and hydrophobic forces at the molecular level.

  Mikrosolvatace suberátového anionu O2C (CH2)6 CO-2 s dvěma separátními nábojovými centry byla studována fotoelektronovou spektroskopií a molekulově dynamickou simulací jedné molekuly rozpouštědla a až 20 molekul vody. Bylo ukázáno, že dva negativní náboje jsou v lineárním suberátu střídavě solvatovány. Se vzrůstajícím množstvím solventu jsou negativní náboje odstíněny a při 16 molekulách vody dochází ke změně konfirmace, neboť kooperativní vodíková vazba vody již postačuje k překonání coulombické repulze a k vzájemnému přiblížení dvou negativních nábojů vodíkovým můstkem. Tato změna konfirmace ukázána jak experimentálně tak počítačovou simulací je projevem hydrofilních a hydrofobních sil na molekulární úrovni.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008499

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.