Počet záznamů: 1  

Regulation of ribosomal RNA synthesis during the final phases of porcine oocyte growth

 1. 1.
  0100986 - UEM-P 20043015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bjerregaard, B. - Wrenzycki, C. - Philimonenko, Vlada - Hozák, Pavel - Laurincik, J. - Niemann, H. - Motlík, Jan - Maddox-Hyttel, P.
  Regulation of ribosomal RNA synthesis during the final phases of porcine oocyte growth.
  [Regulace syntézy ribozomální RNA během finálních fází růstu prasečích oocytů.]
  Biology of Reproduction. Roč. 70, č. 4 (2004), s. 925-935. ISSN 0006-3363. E-ISSN 1529-7268
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5039202; GA AV ČR IPP1050128
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
  Klíčová slova: gamate biology
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.550, rok: 2004

  Localization and expression of components involved in regulation of th rRNA synthesis, were assessed by immunocytochemistry and semiquantitative reverse transcription-polymerase chain reaction and correlated with ultrastructural analysis and autoradiography following [3H]uridine incubation in growing and fully grown porcine oocytes. The results suggest that the decrease in rRNA synthesis is regulated by inhibition of UBF by p130 as well as by decreased availability of PAF53. Moreover, expression of mRNA encoding PAF53 was decreased at the end of the oocyte growth phase. At the morphological level these events coincided with inactivation of the nucleolus

  Pomocí imunocytochemických metod a polymerázové řetězové reakce spojené s reverzní transkripcí (RT-PCR) jsme studovali lokalizaci a expresi různých komponent zapojených do regulace syntézy ribosomální RNA v rostoucích a zralých prasečích oocytech. Tato data byla korelována s výsledky ultrastukturální analýzy a autoradiografie po inkubaci buněk s [3H]uridinem. Výsledky ukazují, že pokles syntézy rRNA je regulován inhibicí UBF pomocí faktoru p130 a zároveň sníženou dostupností proteinu PAF53. Navíc, exprese mRNA, která kóduje faktor PAF53, byla snížena na konci růstového období oocytů. Morfologicky byly tyto jevy spojeny s inaktivací jadérka
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008461

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.