Počet záznamů: 1  

Comparison of 2D and 3D Computations of Joule Losses in Thin Nonferromegnetic Sheets Heated by Induction

 1. 1.
  0100952 - UE-C 20043012 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Barglik, J. - Doležel, Ivo - Kwiecien, I. - Ulrych, B.
  Comparison of 2D and 3D Computations of Joule Losses in Thin Nonferromegnetic Sheets Heated by Induction.
  [Srovnání 2D a 3D výpočtu Jouleových ztrát v tenkých nemagnetických indukčně ohřívaných deskách.]
  IC - SPETO 2004. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2004, s. 101-104. ISBN 83-85940-26-X.
  [International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory /27./. Gliwice-Niedzica (PL), 26.05.2004-29.05.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2057903
  Klíčová slova: Joule losses * induction heating * electromagnetic field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Heating of long thin nonferromagnetic metal sheets necessary for their consequent thermal processing like annealing is often performed in inductors of geometrically complicated 3D arrangement. Eddy currents (and consequent Joule losses) in the sheet are produced by transversal harmonic magnetic field caused by a system of field coils. In order to improve effectiveness of the device the field coils are embedded in laminated magnetic circuit

  Ohřev tenkých neferomagnetických desek, jenž je nezbytný pro jejich další zpracování (např. žíhání) se často realizuje indukčně, v systémech o velmi komplikovaných geometriích. Vířivé proudy v deskách se generují příčným magnetickým polem vyvolaným systémem budicích cívek, jež jsou pro dosažení vyšší účinnosti uloženy v laminovaném magnetickém obvodu. Rozložení vířivých proudů plyne z 3D analýzy elektromagnetického pole. Tato analýza je ovšem velmi náročná (nutnost jemného vysíťování oblasti), zejména v povrchových vrstvách desky. Proto byla provedena i 2D analýza ve vybraných podélných a příčných řezech deskou s cílem porovnat výsledky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008428

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.