Počet záznamů: 1  

A biannual study on the environmental impact of Bt maize

 1. 1.
  0100928 - ENTU-I 20043049 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Sehnal, František - Habuštová, Oxana - Spitzer, L. - Hussein, Hany - Růžička, Vlastimil
  A biannual study on the environmental impact of Bt maize.
  [Dvouleté sledování účinku Bt kukuřice na životní prostředí.]
  International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section. Roč. 27, č. 3 (2004), s. 147-160
  [Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. Praha, 26.11.2003-29.11.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA522/02/1507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907
  Klíčová slova: Bt maize * GM crops * European corn borer
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  The cultivar MON810 (Bt maize), which expresses Bacillus thuringiensis toxin Cry1Ab, and its parental non-transgenic cultivar were each grown on five 0.5 ha plots in a 7.6 ha field in 2002 and in a 14 ha field in 2003. Toxin expression in the Bt maize prevented damage by the European corn borer, Ostrinia nubilalis. No significant differences between the Bt and the control maize were found in the occurrence of aphids Rhopalosiphum padi, R. maidis, and Metopolophium dirhodum, the thrip Franklinella occidentalis, the eggs of lacewings, and the nymphs and adults of the predatory bug Orius. Neither biodiversity nor the abundance of carabid beetles, spiders and staphylinid beetles, the three groups dominating the epigeic fauna, differed between the Bt and the non-Bt plots. The results suggest that Bt maize does exert negative effect on agroecosystem

  Geneticky modifikovaná kukuřice MON810 (Bt kukuřice), která obsahuje toxin Cry1Ab z Bacillus thuringiensis, a netransgenní výchozí odrůda byly pěstovány každá na pěti půhektarových plochách na 7,6 ha lánu v roce 2002 a 14 ha lánu v roce 2003. Přítomnost toxinu zabránila napadení rostlin zavíječem kukuřičným. Mezi Bt a kontrolní kukuřicí nebyly nalezeny průkazné rozdíly ve výskytu tří druhů mšic, svilušek a dravých ploštic. Neovlivněna byla i hlavní složka epigeické fauny na zkoumaných pozemcích, tj. počty druhů a četnost výskytu střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků a pavouků. Výsledky vedou k závěru, že Bt kukuřice nemá negativní vliv na společenstva členovců ve sledovaném agroekosystému
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008404

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.