Počet záznamů: 1  

Nonadiabatic chemical reaction triggered by electron photodetachment: An ab initio quantum dynamical study

 1. 1.
  0100894 - UOCHB-X 20043082 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ronen, S. - Nachtigallová, Dana - Schmidt, B. - Jungwirth, Pavel
  Nonadiabatic chemical reaction triggered by electron photodetachment: An ab initio quantum dynamical study.
  [Neadiabatická chemická reakce vyvolaná indukovaným odtržením elektronu: Ab initio kvantově dynamická studie.]
  Physical Review Letters. Roč. 93, č. 4 (2004), 048301/1-048301/4. ISSN 0031-9007. E-ISSN 1079-7114
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: nonadiabatic chemical reaction * electron photodetachment * quantum dynamical study
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 7.218, rok: 2004

  Dynamics following electron photodetachment in a complex of a chloride anion with ammonia is explored by a combination of electronic structure and quantum dynamical methods. This system serves as a prototype for investigating a hitherto unexplored class of chemical reactions-nonadiabatic proton transfer triggered by a detachment of an electron. All the reactive and nonreactive channels of this process are characterized and the respective quantum yields are presented

  Byla provedena studie dynamických procesů provázejících zářením indukované odtržení elektronu z komplexu Cl aniontu a amoniaku. Ke studiu byla použita kombinace metod výpočtu elektronové struktury a kvantově molekulové dynamiky. Tento systém představuje model pro studium dosud neprozkoumané skupiny chemických reakcí - neadiabatický elektronový přenos vyvolaný uvolněním elektronu. Jsou charakterizovány všechny reaktivní a nereaktivní kanály tohoto procesu s příslušnými kvantovými výtěžky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008374

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.