Počet záznamů: 1  

Passive spectrometry of linear energy transfer: development and use

 1. 1.
  0100851 - UJF-V 20045100 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Molokanov, A. G. - Bamblevski, V. P.
  Passive spectrometry of linear energy transfer: development and use.
  [Pasivní spektrometrie přenosu lineární energie: vývoj a využití.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 110, 1-4 (2004), s. 675-679. ISSN 0144-8420. E-ISSN 1742-3406
  Grant CEP: GA AV ČR KSK4055109; GA ČR GA202/04/0795
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: passive spectrometry * track detector * calibration
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2003

  A linear energy transfer (LET) spectrometer based on the evaluation of particle track parameters in a chemically etched polyallyldiglycolcarbonate (PADC) track detector has been developed at our laboratory. It permits us to determine LET spectra between 10 and 700 keV µmů1 in tissues. The LET spectra obtained permit us to calculate total dose and dose equivalent corresponding to particles with etchable tracks also. We have recently been able to verify the calibration curves used by using C, Mg, Ne, Si and Fe ion beams with different energies. The calibration curves obtained are presented and compared with those originally used, and a good correlation is found. The LET spectrometer with new calibration was used to analyse the radiation quality of the radiotherapy proton beam at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR). The radiation quality was studied along the proton's range, particular attention being devoted to the region of the Bragg peak

  V naší laboratoři byl vyvinut spektrometr lineárního přenosu energie LET, který je založen na hodnocení parametrů stop částic v chemicky leptaném detektoru polyallyldiglycolkarbonátu (PADC). Spektrometr umožňuje stanovit LET - spektra mezi 10 a 700 keV/µm. Získané LET spektrum dovoluje i výpočet celkové dávky a dávkového ekvivalentu od částic, jejichž stopy jsou vyleptány. Nedávno jsme měli možnost ověřit kalibrační křivky pomocí svazků C, Mg, Ne, Si a Fe iontů s různými energiemi. Získané kalibrační křivky jsou srovnávány s původně užívanými křivkami - byla nalezena dobrá korelace. LET spektrometr s novou kalibrací byl použit k analýze kvality záření v radioterapeutických protonových svazcích v SÚJV Dubna. Kvalita záření byla studována podél celé dráhy protonů, zvláštní pozornost byla věnována oblasti Braggpeak
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008337

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.