Počet záznamů: 1  

Calibration of dosemeters used in mammography with different X ray qualities: EUROMET Project No. 526

 1. 1.
  0100841 - UJF-V 20045080 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Witzani, J. - Bjerke, H. - Bochud, F. - Csete, I. - Denoziere, M. - de Vries, W. - Ennow, K. - Grindborg, J. - Hourdakis, C. - Kosunen, A. - Kramer, H. M. - Pernička, František - Sander, T.
  Calibration of dosemeters used in mammography with different X ray qualities: EUROMET Project No. 526.
  [Kalibrace dozimetrů používaných při mamografii s různou kvalitou záření.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 108, č. 1 (2004), s. 33-45. ISSN 0144-8420. E-ISSN 1742-3406
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: calibration * dosemeters * mammography
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2003

  The effect of different X ray radiation qualities on the calibration of mammographic dosemeters was investigated within the framework of a EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards) project. The calibration coefficients for two ionization chambers and two semiconductor detectors were established in 13 dosimetry calibration laboratories for radiation qualities used in mammography. They were compared with coefficients for other radiation qualities, including those defined in ISO 4037-1, with first half value layers in the mammographic range. The results indicate that the choice of the radiation quality is not crucial for instruments with a small energy dependence of the response. However, the radiation quality has to be chosen carefully if instruments with a marked dependence of their response to the radiation energy are calibrated

  Vliv různé kvality záření paprsků X na kalibraci dozimetrů pro mamografii byl zkoumán v rámci projektu EUROMET (Evropská spolupráce při normalizování měření). Kalibrační koeficienty pro dvě ionizační komory a dva polovodičové detektory byly stanoveny ve 13ti kalibračních dozimetrických laboratořích ve svazcích pro mamografii s různou kvalitou záření. Koeficienty byly srovnávány s koeficienty pro jiné kvality záření, zahrnující i ty, které jsou definovany v ISO 4037-1, s poloviční hodnotou vrstvy v rozsahu mamografie. Výsledky ukazují, že výběr kvality záření není rozhodující pro zařízení s malou energetickou závislostí odezvy. Nicméně kvalita záření musí být pečlivě zvolena pokud jsou kalibrovány přístroje s významnou závislostí odezvy na energii záření
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008327

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.