Počet záznamů: 1  

Track-etched detectors for the dosimetry of the radiation of cosmic origin

 1. 1.
  0100838 - UJF-V 20045060 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Turek, Karel
  Track-etched detectors for the dosimetry of the radiation of cosmic origin.
  [Detektory stop pro dozimetrii záření kosmického původu.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 109, č. 4 (2004), s. 375-381. ISSN 0144-8420. E-ISSN 1742-3406
  Grant CEP: GA AV ČR KSK4055109
  Grant ostatní: EC project(XE) FIGM-CT2000-00068
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: track-etched detectors * cosmic rays * aircraft
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2003

  Cosmic rays contribute to the exposure on the Earth's surface as well as in its surroundings. At the surface and/or at aviation altitudes, there are mostly secondary particles created through the cosmic rays interaction in the atmosphere, which contribute to this type of exposure. Onboard a spacecraft, the exposure comes mostly from primary cosmic rays. Track-etched detectors (TED) are able to characterise both these types of exposure. The contribution of neutrons, of cosmic origin, on the Earth's surface was studied at altitudes from few hundreds to 3000 m using TED in a moderator sphere. The results obtained are compared with other data on this type of natural radiation background. The results of studies performed onboard aircraft and/or spacecraft are presented afterwards

  Kosmické záření přispívá k ozáření na povrchu Země i v jejím okolí. Na povrchu a/nebo v letové výšce, jsou to většinou sekundární částice, vytvořené interakcí kosmického záření v atmosféře, které přispívají k tomuto typu ozáření. Na palubě kosmické lodi ozáření způsobuje většinou primární kosmické záření. Detektory stop (TED) mohou charakterizovat oba tyto typy ozáření. Příspěvek neutronů kosmického původu na povrchu Země byl studován ve výšce od mála stovek do 3000 m s použitím TED v moderující sféře. Získané výsledky byly porovnány s jinými daty o tomto typu přirozeného pozadí. Výsledky studií provedených na palubě letadla a/nebo kosmické lodi jsou také uváděny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008324

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.