Počet záznamů: 1  

Estimates of Quantum Chemical Molecular Characteristics for Complete Basis Sets

 1. 1.
  0100820 - UFCH-W 20040059 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zahradník, Rudolf - Šroubková, Libuše
  Estimates of Quantum Chemical Molecular Characteristics for Complete Basis Sets.
  [Odhady kvantově chemických charakteristik molekul pro úplné báze.]
  Israel Journal of Chemistry. Roč. 43, 3/4 (2003), s. 243-265. ISSN 0021-2148. E-ISSN 1869-5868
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: ab initio calculations * basis set extrapolations * quantum chemical
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.722, rok: 2003

  The large number of quantum chemical procedures and modifications thereof has for decades made the comparison of results, originating from various laboratories, difficult. In the realm of non-empirical calculations it has become possible to overcome the most serious source of errors (and simultaneously to contribute to unification of procedures), that is the truncation of the one-electron basis set, which concerns all levels ranging from the Hartree-Fock (H.F.) to highly correlated levels. In this paper extrapolations to a complete basis set (CBS) have been carried out by means of the simplest two-parameter equation (Fi = F.infin. + a/ni, where Fi is energy or another molecular characteristics resulting from a calculation with a basis set having ni one-electron functions; F.infin.; is the sought-after characteristics for CBS). Besides total energies, also H.F. orbital energies (and related physical characteristics.

  Množství existujících kvantově chemických postupů a jejich modifikací znasnadňovaly po desítky let srovnání výsledků z různých pracovišť. V oblasti neempirických výpočtů se ukázalo schůdným překonat nejvážnější zdroj chyb (a zároveň přispět k unifikaci postupů) omezením jednoelektronové báze, což se týká všech úrovní, od Hartree-Fockovy až k vysoce korelativním. V této práci byly provedeny extrapolace k úplné bázi (CBS) pomocí nejjednodušší dvouparametrové rovnice (Fi = F.infin. + a/ni, kde Fi je energie nebo jiná molekulární charakteristika získaná výpočtem z báze s ni jednoelektronovými funkcemi, F.infin. je hledaná charakteristika pro CBS, a je konstanta). Kromě celkových energií byly též studovány HF orbitální energie (a související fyzikální charakteristiky), geometrie molekul, charakteristiky odvozené z vlnové funkce (elektrické dipólové a kvadrupólové momenty), jakož i vobrační charakteristiky získané analýzou Wilsonovy rovnice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008306

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.