Počet záznamů: 1  

Validity of the Hammett equation for isolated molecules: basicity of 3- and 4-substituted benzonitriles

 1. 1.
  0100790 - UOCHB-X 20043015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Exner, Otto - Böhm, S.
  Validity of the Hammett equation for isolated molecules: basicity of 3- and 4-substituted benzonitriles.
  [Platnost Hammettovy rovnice pro izolované molekuly: bazicita 3- a 4-substuovaných benzonitrilů.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 6, - (2004), s. 3864-3871. ISSN 1463-9076. E-ISSN 1463-9084
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: Hammett equation * basicity * benzonitrile
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.076, rok: 2004

  Energies of 27 3- and 4-substituted benzonitriles and of their protonated forms were calculated at hte B3LYP/6-311 + G(d,p) level. The substituent effects were expressed by isodesmic reactions, actual site of protonation was determined from the energies of both protonated forms. The Hammett equation is valid for meta derivatives, para acceptor substituents can be still included but para doners deviate significantly

  Energie 27 3- a 4-substituovaných benzonitrilů a jejich proponovaných forem byly vypočteny na úrovni B3LYP/6-311+G(d,p). Substituční efekt byl vyjádřen pomocí isodesmických reakcí, skutečné místo protonace bylo určeno z energií obou protonových forem.Hammettova rovnice je platná pro meta deriváty; para akceptorové skupiny mohou být ještě zařazeny, ale para donory se odchylují významně
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008279

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.