Počet záznamů: 1  

Prediction of molecular dipole moments from bond moments: testing of the method by DFT calculations on isolated molecules

 1. 1.
  0100789 - UOCHB-X 20043014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Böhm, S. - Exner, Otto
  Prediction of molecular dipole moments from bond moments: testing of the method by DFT calculations on isolated molecules.
  [Predikace molekulárního dipólového momentu z vazebných momentů: test metody pomocí DFT výpočtů na izolovaných molekulách.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 6, - (2004), s. 510-514. ISSN 1463-9076. E-ISSN 1463-9084
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: DFT calculations
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.076, rok: 2004

  The principle of vector addition of bond moments has been checked on the calculated moments of 1,4-derivatives of bicyclo[2.2.2]octane at the level B3LYP/AUG-cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G(d,p). In the case of the unsymmetrical groups the additive values are too great since the moment does not like exactly in the bond. Nevertheless, the principle can be used when an empirical group moment is used

  Princip vektorové adice vazebných momentů byl ověřován na momentech 1,4-bisderivátů bicyklo[2.2.2]oktanu vypočtených na úrovni B3LYP/AUG-cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G(d,p). V případě nesymetrických skupin jsou aditivní hodnoty příliš velké, protože moment neleží přesně v příslušné vazbě. Nicméně princip vazebných momentů může být použit, je-li skupinový moment určen empiricky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008278

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.