Počet záznamů: 1  

13C and 1H nuclear magnetic resonance of methyl-substituted acetophenones and methyl benzoates: steric hindrance and inhibited conjugation

 1. 1.
  0100784 - UOCHB-X 20043009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Buděšínský, Miloš - Kulhánek, J. - Böhm, S. - Cigler, P. - Exner, Otto
  13C and 1H nuclear magnetic resonance of methyl-substituted acetophenones and methyl benzoates: steric hindrance and inhibited conjugation.
  [13CH a 1H nukleární magnetická resonance methyl-substituovaných acetofenonů a methyl benzoátů: sterická zábrana a bráněná konjugace.]
  Magnetic Resonance in Chemistry. Roč. 42, - (2004), s. 844-851. ISSN 0749-1581. E-ISSN 1097-458X
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: NMR * substituent effects * steric effect
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.489, rok: 2004

  The 1H and 13C NMR spectra of 14methyl-substituted acetophenones and 14 methyl-substituted methyl benzoates were interpreted with respect to the conformation of the Car-C(O) bond. The substituent effects are divided into polar and steric. The steric effects not depend on the angle of torsion of the functional group as anticipated hitherto. The J(C,C) coupling constants were measured for three acetophenone derivatives labeled with 13C in the acetyl methyl group

  1H a 13C NMR spektra čtrnácti methyl-substituovaných acetofenonů a čtrnácti stejně substituovaných methyl benzoátů byla interpretována s ohledem na konformaci na vazbě Car-C(O). Substituční efekty byly rozděleny na polární a sterické. Sterické efekty nezávisejí na torzním úhlu funkční skupiny, jak bylo dosud předpokládáno. Interakční konstanty J(C,C) byly měřeny u tří derivátů acetofenonu označených isotopem 13C v methylové skupině acetylu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008273

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.