Počet záznamů: 1  

Heritability estimates for growth-related traits using microsatellite parentage assignment in juvenile common carp (Cyprinus carpio L.)

 1. 1.
  0100607 - UZFG-Y 20043026 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vandeputte, M. - Kocour, Martin - Mauger, S. - Duppont Nivet, M. - De Guerry, D. - Rodina, Marek - Gela, David - Vallod, D. - Chevassus, B. - Linhart, Otomar
  Heritability estimates for growth-related traits using microsatellite parentage assignment in juvenile common carp (Cyprinus carpio L.).
  [Odhad heritability růstových vlastností kapra obecného (Cyprinus carpio L.) při využití mikrosatelitů ke stanovení původu potomstva.]
  Aquaculture. Roč. 235, - (2004), s. 223-236. ISSN 0044-8486. E-ISSN 1873-5622
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
  Klíčová slova: common carp * Cyprinus carpio * heritability
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.627, rok: 2004

  Common carp is one of the leading species in world aquaculture, but selective breeding for growth rate has not been actively pursued in thhis species after unsuccessful selection experiments. We estimated heritability for growth-related traits at 8 weeks of age in Hungarian Synthetic Mirror carp at Vodnany (Czech Republic). Parentage assignment with eight microsatellite markers was used in a full factorial cross of 10 dams x 24 sires. Out of 50 offspring, 95,3% could be assiogned to a single parental pair. Animal model heritability estimates were 0.34 +- 0.08 for weight and length and 0.37 +- 0.08 for Fulton’s condition factor (K). Maternal effects and dominance were not significantly different from zero. The genetic correlation between weight and length was 0,98, and negative correlations were found between K and lenght (-0,38) and K and weight (-0,17). It is concluded that selective breeding for increase weight gain can be successful in juvenile carp, using indirect selection for length.

  Kapr obecný je jeden z hlavních druhů světové akvakultury, ale šlechtění na růstové vlastnosti pomocí selekčních postupů bylo zavrhováno po neúspěšných selekčních experimentech. My jsme odhadovali heritabilitu růstových vlastností osmitýdenního plůdku kapra plemene HSM ve Vodňanech. K určení paternity bylo použito osm mikrosatelitních márkerů. Z 550 potomků bylo 95.3% přiřazeno k jednomu rodičovskému páru. Metodou Animal model byla odhadnuta heritabilita 0.34 +- 0.08 pro hmotnost a délku těla, 0.37 +- 0.08 pro Fultonův koeficient (FK) . Materiální efekt se signifikantně nelišily od 0. Genetická korelace mezi hmotností a délkou těla byla 0,98, korelace mezi FK a délkou těla -0.36 a mezi FK a hmotností -0,16. To znamená, že selekční metody pro zvýšení růstových vlastností u kapra mohou být použity, a to nepřímo selekcí na délku těla.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008105

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.