Počet záznamů: 1  

Dielectric spectra of grainy high-permitivity materials

 1. 1.
  0100536 - FZU-D 20040392 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rychetský, Ivan - Petzelt, Jan
  Dielectric spectra of grainy high-permitivity materials.
  [Dielektrická spektra zrnitých materiálů s vysokou permitivitou.]
  Ferroelectrics. Roč. 303, - (2004), s. 137-140. ISSN 0015-0193. E-ISSN 1563-5112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: dielectric spectrum * depolarizing electric field * ceramics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.517, rok: 2004

  Dielectric response of grainy systems is described proposing the generalized brick model, in which the shape of grains (separated by grain boundaries or cracks) is characterized by the depolarizing factor n=xg (0<n<1), where, g<1 is a geometrical factor, x<<1 is the volume fraction of grain boundaries. It is shown that the effective frequency of each phonon mode increases linearly with the concentration x and with its dielectric strength

  Pro popis dielektrické odezvy zrnitých systémů je navržen zobecněný cihlový model, ve kterém je tvar zrn (oddělených hranicemi zrn a trhlinami) charakterizován depolarizačním faktorem n=xg (0<n<1), kde g<1 je geometrický faktor, x<<1 je relativní objem hranic zrn. Ukázali jsme, že efektivní frekvence každého fononového módu roste lineárně s koncentrací x a také s jeho dielektrickou sílou
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008036

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.