Počet záznamů: 1  

Enzymatic synthesis of N-acetylglucosaminobioses by reverse hydrolysis: characterisation and application of the library of fungal betta-N-acetylhexosaminidases

 1. 1.
  0100392 - MBU-M 20040082 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rauvolfová, Jana - Weignerová, Lenka - Kuzma, Marek - Přikrylová, Věra - Macková, M. - Pišvejcová, Andrea - Křen, Vladimír
  Enzymatic synthesis of N-acetylglucosaminobioses by reverse hydrolysis: characterisation and application of the library of fungal betta-N-acetylhexosaminidases.
  [Enzymatické syntézy N-acetylglucosaminobióz pomocí reverzní hydrolýzy: characterizace a aplikace knihovny houbových beta-N-acetylhexosaminidáz.]
  Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic. Roč. 29, - (2004), s. 259-264. ISSN 1381-1177
  Grant CEP: GA ČR GP204/02/P096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
  Klíčová slova: reverse hydrolysis * enzymatic synthesis * filamentous fungi
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.547, rok: 2004

  Two novel deoxysugar esters, named enteridinines A and B, were isolated from the slime mold Enteridium lycoperdon. Their structures, including the absolute configurations of the hydroxyl and methyl groups, were determined by means of extensive spectroscopic data such as UV, IR, MS, 1D and 2D NMR spectra. Enteridinines A and B have unique structures containing 1,7-dioxaspiro[5.5]undecanes with an O-β-D-mycarosyl-(1→4)-β-D-olivosyl and an O-β-L-olivomycosyl-(1→4)-β-D-amicetosyl-(1→4)-β-D-digitoxosyl unit, respectively, and showed growth inhibitory activities against Gram positive bacteria.

  Velmi-dlouhá polynenasycená mastná kyselina-všeZ-4,7,10,13,16,19,22,25,28-tetratriakontanonaenová kyselina byla zjištěna a identifikována v sladkovodním korýši druhu Bathynella natans žijící v jeskyních centrální Evropy prostřednictvím kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie s ionizací atmosférickým tlakem. Úplná struktura byla objasněná použitím rozsáhlé spektroskopické analýzy (1H a 13C NMR, MS, IR a UV) včetně syntetické metody. Tato kyselina byla popsána v přírodě poprvé. Hypotéza je navrhována pro její původ a biosyntézu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007894

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.