Počet záznamů: 1  

Tetratriacontanonaenoic acid, first natural acid with nine double bonds isoalted from a crustacean Bathynella natans

 1. 1.
  0100386 - MBU-M 20040076 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Dembitsky, V. M.
  Tetratriacontanonaenoic acid, first natural acid with nine double bonds isoalted from a crustacean Bathynella natans.
  [Tetratriacontanonaenoická kyselina, první přirozená kyselina s devíti dvojitými vazbami izolovanými z korýąe Bathynella natans.]
  Tetrahedron. Roč. 60, - (2004), s. 4261-4264. ISSN 0040-4020. E-ISSN 1464-5416
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
  Klíčová slova: bathynella natans * freshwater crustacean
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.643, rok: 2004

  The very-long-chain polyunsaturated fatty acid—allZ-4,7,10,13,16,19,22,25,28-tetratriacontanonaenoic acid was determined and identified in the freshwater crustacean species Bathynella natans living in caves of central Europe by means of liquid chromatography—mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization. The full structure was elucidated by using extensive spectroscopic analysis (1H and 13C NMR, MS, IR and UV) including a chemical method. This acid was described in nature for the first time. A hypothesis is suggested for its origin and biosynthesis.

  Velmi-dlouhá polynenasycená mastná kyselina-všeZ-4,7,10,13,16,19,22,25,28-tetratriakontanonaenová kyselina byla zjištěna a identifikována v sladkovodním korýši druhu Bathynella natans žijící v jeskyních centrální Evropy prostřednictvím kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie s ionizací atmosférickým tlakem. Úplná struktura byla objasněná použitím rozsáhlé spektroskopické analýzy (1H a 13C NMR, MS, IR a UV) včetně syntetické metody. Tato kyselina byla popsána v přírodě poprvé. Hypotéza je navrhována pro její původ a biosyntézu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007888

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.