Počet záznamů: 1  

Rhizobial nod gene-inducing activity in pea nodulation mutants: dissociation of nodulation and flavonoid response

 1. 1.
  0100360 - MBU-M 20040050 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Novák, Karel - Lisá, Ludmila - Škrdleta, Vladimír
  Rhizobial nod gene-inducing activity in pea nodulation mutants: dissociation of nodulation and flavonoid response.
  [Schopnost indukce rhizobiálních nod genů u nodulačních mutantů hrachu: oddělení nodulační a flavonoidní odpovědi.]
  Physiologia Plantarum. Roč. 120, - (2004), s. 546-555. ISSN 0031-9317. E-ISSN 1399-3054
  Grant CEP: GA ČR GA521/03/0192; GA ČR GA521/00/0937
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
  Klíčová slova: dai * das * lsd
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.017, rok: 2004

  Legume plants and nodule bacteria form a root symbiosis that is important as an ecologically acceptable source of nitrogen for agricultural systems due to the nodule bacteria ability to fix atmospheric nitrogen, where the plant ability to form symbiosis is determined by symbiotic genes whose changes (mutations) lead to the loss of the symbiotic competence. Since the function of many symbiotic genes is not known to date, a set of pea symbiotic mutants was screened for the production of flavonoid activators of nodule bacteria as a potential function of the mutated gene, as well as for the ability to respond with increased production of flavonoid activators upon contact with bacteria. The presence or loss of the flavonoid response in individual pea lines allowed to determine the functional order of chosen symbiotic genes in the signal transduction pathway from the bacterium to the plant and showed the possibility to dissociate the processes of flavonoid induction and the induction of new symbiotic nodules.

  Vikvovité rostliny tvoří s hlízkovými bakteriemi kořenovou symbiózu, která je díky schopnosti těchto bakterií vázat vzdušný dusík významná jako ekologicky přijatelný zdroj dusíku pro zemědělské systémy, přičemž schopnost tvořit symbiózu je u vikvovitých rostlin určena symbiotickými geny, jejichž změna (mutace) vede k neschopnosti symbiózu vytvořit. Protože funkce řady symbiotických genů není doposud známá, byl soubor symbiotických mutantů hrachu sledován na schopnost tvorby flavonoidních aktivátorů hlízkových bakterií jako možnou funkci mutantního genu, a rovněž na schopnost zvýšit produkci těchto aktivátorů při kontaktu s bakteriemi. Přítomnost či ztráta flavonoidní odpovědi na bakterie u jednotlivých hrachových linií dovolily určit funkční pořadí vybraných symbiotických genů při přenosu signálu od bakterie k rostlině a dokázaly možnost oddělení procesů indukce flavonoidů a indukce nových symbiotických hlízek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007862

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.