Počet záznamů: 1  

The infrared properties of Bi.sub.2./sub.Y.sub.0.1./sub.Sr.sub.1.9./sub.CaCu.sub.2./sub.O.sub.8 +.delta../sub. superconductor

 1. 1.
  0100311 - FZU-D 20040246 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hudáková, N. - Knížek, Karel - Hejtmánek, Jiří
  The infrared properties of Bi2Y0.1Sr1.9CaCu2O8 +.delta. superconductor.
  [Infračervená spektroskopie supravodiče Bi2Y0.1Sr1.9CaCu2O8 +.delta..]
  Physica. C. Roč. 406, - (2004), s. 58-62. ISSN 0921-4534. E-ISSN 1873-2143
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/4060/04
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: Bi-superconductor * infrared spectra * pseudogap
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.072, rok: 2004

  We report on a study of the reflectivity of high temperature superconductor Bi2Y0.1Sr1.9CaCu2O8 +.delta. with Tc = 94 K. The discussion is focused on the anomaly observed in the reflectivity spectra of this sample in the frequency region which corresponds to the superconducting energy gap value obtained by tunneling measurement. This anomaly is probably associated with properties of charge carriers in ab planes

  Tato práce se zabývá studiem reflektivity vysoko-teplotního supravodiče Bi2Y0.1Sr1.9CaCu2O8 +( s Tc = 94 K. Diskuze je zaměřena na anomálii pozorovanou ve spektrech reflektivity tohoto vzorku v rozsahu frekvencí, které odpovídají energii supravodivé mezery, jež byla získána tunelovacím měřením. Tato anomálie je pravděpodobně spojena s vlastnostmi nosičů náboje v ab rovinách
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007815

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.