Počet záznamů: 1  

Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám

 1. 1.
  0100252 - A-Z 20043002 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jordánková, H. - Sulitková, Ludmila
  Italové a Španělé v Brně v předbělohorském období.
  [Italians and Spaniards in Brno before 1618, in the so-called Pre-White Mountain period.]
  Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Matice moravská, 2003 - (Borovský, T.; Jan, L.; Wihoda, M.), s. 715-742. ISBN 80-86488-13-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: Brno * Early Modern Ages * ethnic minorities
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Už od poloviny 16. století přicházeli do Brna, především ze severní Itálie, různí řemeslníci stavebních řemesel a dalších uměleckých profesí (malíři), z nichž mnozí se v Brně také na delší dobu usadili (oproti běžnému úzu však byly zjištěny česné odchylky v jejich možnostech získávání mistrovského a měšťanského práva). Od 70. let 16. století nabývá imigrační vlna na intenzitě, shledáváme zde dálkové obchodníky italského původu i osoby jiných povolání (z určitelných lékaři, hudební skladatelé). V souhrnu bylo v předbělohorském Brně zjištěno na 100 osob italského původu. Ze Španělů zde byl řádově 10 let usazen bohatý obchodník se sukny Joan Otschoa a po něm šlechtic Juan Manriquez de Lara, spřízněný s Pernštejny.

  Even since the half of 16th century there were coming various tradesmen focused on building trades and other handicrafts (painters) to Brno, mainly from northern Italy. Many of them settled in Brno for longer period (compared to common custom however there have been found deviations in their possibilities to acquire their trade and municipal rights). Since 1570s the immigration wave grew, we can see here merchants of Italian origin and people from other trades (there can be e.g. detected doctors or musical composers). Altogether there were found 100 people of Italian origin in Brno before 1618 (in the so-called Pre-White Mountain period). As far as Spaniards are concerned, there had been settled Joan Otschoa a rich merchant with cloths for about 10 years and a nobleman Juan Manriquez de Lara, related with the house of Pernštejn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007756

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.