Počet záznamů: 1  

K životnému jubileu Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc

 1. 1.
  0100251 - A-Z 20043001 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Sulitková, Ludmila
  Patriciát nebo vrchní vrstva? Zamyšlení nad charakterem horní vrstvy obyvatelstva v Brně v předbělohorském období.
  [Patriciate or upper-class? Reflection on the character of the upper-class of the municipal citizens from Brno before 1618, in the so-called Pre-White Mountain period.]
  K životnému jubileu Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Trnava: Katedra histórie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, 2003 - (Šimončič, J.), s. 255-270. Studia historica Tyrnaviensia., 3. ISBN 80-89074-63-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: notables * municipal authorities * patriciate
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Honorace představuje v Brně ve zkoumaném období početně velmi silnou vrstvu (1/5 až 1/4 vší městské obce), sociálně a majetkově nehomogenní, jejíž příslušníci sotva z poloviny usilují o to, aby byli zastoupeni ve správních orgánech města. Součástmi honorace jsou tedy jak lidé, kteří utvářejí intelektuální elitu města, tak lidé podílející se "na správě věcí veřejných". Obě tyto skupiny jsou ovšem propojeny mnoha vzájemnými kontakty, přičemž na druhé straně se rozhodně nedá říci, že by správní elitu utvářeli lidé nevzdělaní. Vzdělanost, alespoň v jistém praktickém stupni, byla tím fenoménem, kterému dobová městská společnost mnohdy vědomě dávala přednost před zámožností.

  Notables represent in Brno in the researched period quantitatively quite a strong rank (1/5 to 1/4 of all the municipal community), socially and proprietary non-homogenous; hardly a half of notables attempt to be represented in municipal authorities. The part of notables is both people creating intellectual elite of the town, and people participating in the public administration. However, both the groups are mutually linked via many contacts, while on the other hand it can be hardly said that the administrative elite consists of non-educated people. Education, at least on a certain practical level, was the phenomenon which was often deliberately preferred to wealth by the municipal society of those times.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007755

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.