Počet záznamů: 1  

Search for the production of single sleptons through R-parity violation in p-antip collisions at sqrt{s}=1.8 TeV

 1. 1.
  0100216 - FZU-D 20040196 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abdesselam, A. - Krivková, P. - Kupčo, Alexander - Šimák, Vladislav - Soustružník, K.
  Search for the production of single sleptons through R-parity violation in p-antip collisions at sqrt{s}=1.8 TeV.
  [Hledání jedno sleptonové produkce skrze narušení R-parity v proton-antiprotonových srážkách při sqrt{s}=1.8TeV.]
  Physical Review Letters. Roč. 89, č. 26 (2002), 261801/1-261801/6. ISSN 0031-9007. E-ISSN 1079-7114
  Grant CEP: GA MŠk LN00A006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010920
  Klíčová slova: SUSY particles * smuons * sneutrinos * D0 experiment * standard model
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.323, rok: 2002

  Search for supersymmetric particles via s-channel production and decay of smuons or muon s neutrinos at hadronic colliders. The data for the two-muon and two-jets finel states were collected by the D0 experiment and correspond to an integrate luminosity of 94±5 pb- 1.

  Hledání produkce supersymetrických částic v s-kanále a v rozpadech smionů nebo mionových sneutrin na hadronovém urychlovači. Data pro koncové stavy s dvěma miony a dvěma jety byla nabrána D0 experimentem a odpovídají integrované luminositě 94pb- 1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007721

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.