Počet záznamů: 1  

Disorder-induced critical phenomena in magnetically glassy Cu-Al-Mn alloys

 1. 1.
  0100170 - FZU-D 20040150 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Marcos, J. - Vives, E. - Manosa, L. - Acet, M. - Duman, E. - Morin, M. - Novák, Václav - Planes, A.
  Disorder-induced critical phenomena in magnetically glassy Cu-Al-Mn alloys.
  [Kritické jevy indukované rozuspořádáním v magneticky skelných slitinách Cu-Al-Mn.]
  Physical Review. B. Roč. 67, č. 22 (2003), 224406/1-224406/5. ISSN 0163-1829
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: Cu-Mn-Al alloys * magnetic hysteresis loops
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.962, rok: 2003

  Mesurements of magnetic hysteresis loops in Cu-Al-Mn alloys of different Mn content at low temperatures are presented. The loops are smooth and continious above a certain temperature, but exhibit a magnetization discontinuity below that temperature. Scaling analysis suggest that this system displays a disorder-induced phase transition line

  Měření magnetických hysterezních smyček ve slitinách Cu-Al-Mn s různým obsahem Mn při nízkých teplotách je uvedeno. Smyčky jsou hladké a spojité nad určitou teplotou, avšak pod touto teplotou vykazují magnetickou nespojitost. Analýza naznačuje, že tento systém projevuje linii fázového přechodu indukovanou rozuspořádáním
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007675

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.