Počet záznamů: 1  

Structure, magnetism, and transport properties of Pr.sub.1 - x./sub.Sr.sub.x./sub.MnO.sub.3./sub. (x=0.45-0.75) up to 1200 K

 1. 1.
  0100149 - FZU-D 20040129 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Knížek, Karel - Hejtmánek, Jiří - Jirák, Zdeněk - Martin, C. - Hervieu, M. - Raveau, B. - André, G. - Bourée, F.
  Structure, magnetism, and transport properties of Pr1 - xSrxMnO3 (x=0.45-0.75) up to 1200 K.
  [Struktura, magnetismus a transportní vlastnosti Pr1 - xSrxMnO3 (x=0.45-0.75) do 1200 K.]
  Chemistry of Materials. Roč. 16, - (2004), s. 1104-1110. ISSN 0897-4756. E-ISSN 1520-5002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: perovskite manganites * structure * magnetism * transport properties
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.103, rok: 2004

  The perovskite manganites Pr1 - xSrxMnO3 in the region x = 0.45 - 0.75 exhibit two crystallographic modifications at room temperature-orthorombic Ibmm and tetragonal I4/mcm-with boundary situated at x÷0.48. The high-temperature X-ray diffraction data show that for x>0.6 the tetragonal phase of I4/mcm symmetry transforms on heating directly to the cubic Pm3m symmetry. On the other hand, for x<0.6 I4/mcm phase transforms Ibmm through a two-phase region to rhombohedral R-3c, and finaly to cubic Pm3m

  Perovskit Pr1 - xSrxMnO3 v rozsahu x = 0.45 - 0.75 vykazuje 2 krystalografické modifikace za pokojové teploty -orthorombickou Ibmm a tetragonální I4/mcm - s hranicí x = 0.48. Data vysoko-teplotní rtg-difrakce ukazují, že pro x>0.6 se tetragonální fáze s I4/mcm symetrií transformuje během zahřívání přímo do kubické Pm3m symetrie. Na druhou stranu, pro x<0.6 se fáze se symetrií I4/mcm transformuje postupně na Ibmm skrze dvoufázovou oblast, poté na romboedrickou R-3c a nakonec na kubickou Pm3m
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007655

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.