Počet záznamů: 1  

Accuracy estimate for magnetic electron lenses computed by first-order FEM

 1. 1.
  0100003 - UPT-D 20040003 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lencová, Bohumila
  Accuracy estimate for magnetic electron lenses computed by first-order FEM.
  [Odhad přesnosti pro magnetické čočky spočtené MKP prvního řádu.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. A 519, 1/2 (2004), s. 149-153. ISSN 0168-9002. E-ISSN 1872-9576.
  [CPO /6./ International Conference on Charged Particle Optics. Greenbelt, 22.10.2002-25.10.2002]
  Grant ostatní: EC(XE) G5RD-CT-2000-00344
  Klíčová slova: finite element method * magnetic electron lenses * accuracy of computation
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.349, rok: 2004

  The paper gives a method to estimate the accuracy of potential computed with the first-order FEM in rotationally symmetric magnetic electron lenses. The local estimate of errors in the magnetic flux are computed as a difference between the flux computed in a given mesh and in a denser mesh with twice the number of mesh points in each direction. This quantity allows us to identify critical places in the mesh. In most cases we check only the error of axial flux density to explain the accuracy of determination of optical properties

  Článek popisuje metodu pro odhad přesnosti potenciálu spočteného pomocí MKP prvního řádu pro rotačně souměrné magnetické elektronové čočky. Lokální odhad chyby magnetického toku se spočte jako rozdíl toku spočteného v dané síti a v hustější síti s dvojnásobným počtem bodů v každém směru. Tato veličina nám dovoluje identifikovat kritická místa v síti. Ve většině případů kontrolujeme pouze chybu magnetické indukce na ose, abychom vysvětlili přesnost při určení optických vlastností
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007511

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.