Počet záznamů: 1  

The problems associated with the monitoring of complex workplace radiation fields at European high-energy accelerators and thermonuclear fusion facilities

 1. 1.
  0099634 - UJF-V 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bilski, P. - Blomgren, J. - d´Errico, F. - Esposito, A. - Fehrenbacher, G. - Fernández, F. - Fuchs, A. - Golnik, N. - Lacoste, V. - Leuschner, A. - Sandri, S. - Silari, M. - Spurný, František - Wiegel, B. - Wright, P.
  The problems associated with the monitoring of complex workplace radiation fields at European high-energy accelerators and thermonuclear fusion facilities.
  [Problémy spojené s monitorováním komplexních radiačních polích na pracovištích evropských vysokoenergetických urychlovačů a termonukleárních fúzních zařízení.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 126, 1-4 (2007), s. 491-496. ISSN 0144-8420
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OC032
  Grant ostatní:ES(XE) Contract no FI6R-012684
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: radiation fields * european high-energy accelerators * thermonuclear fusion facilities
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.528, rok: 2007

  The European Commission is funding within its Sixth Framework Programme a three-year project (2005–2007) called CONRAD, COordinated Network for RAdiation Dosimetry. The organisational framework for this project is provided by the European Radiation Dosimetry Group EURADOS. One task within the CONRAD project, Work Package 6 (WP6), was to provide a report outlining research needs and research activities within Europe to develop new and improved methods and techniques for the characterisation of complex radiation fields at workplaces around high-energy accelerators, but also at the next generation of thermonuclear fusion facilities. The paper provides an overview of the report, which will be available as CERN Yellow Report.

  Evropská komise financuje v Šestém rámcovém programu tříletý projekt (2005-2007) nazvaný CONRAD, KOordinovaná síť dozimetrie záření. Organizační rámec pro tento projekt poskytuje Evropská skupina dozimetrie záření EURADOS. Jeden úkol v projektu CONRAD, Work Package 6 (WP6) byl vypracovat zprávu vymezující potřeby výzkumu a výzkumné aktivity v Evropě, aby se rozvinuly nové a zlepšené metody a techniky pro charakterizování komplexních radiačních polí na pracovištích kolem vysokoenergetických urychlovačů, ale také u termonukleárních fúzních zařízení nové generace. Článek poskytuje přehled o zprávě, která bude k dispozici jako CERN Yelow Report.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158189