Počet záznamů: 1  

Electric Double Layer at Metal Oxide Surfaces: Static Properties of the Cassiterite-Water Interface

 1. 1.
  0099465 - UCHP-M 20080091 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlček, Lukáš - Zhang, Z. - Machesky, M.L. - Fenter, P. - Rosenqvist, J. - Wesolowski, D.J. - Anovitz, L. M. - Předota, Milan - Cummings, P.T.
  Electric Double Layer at Metal Oxide Surfaces: Static Properties of the Cassiterite-Water Interface.
  [Elektrická dvojvrstva na površích oxidů kovů: Statické vlastnosti rozhraní kasiteritu a vody.]
  Langmuir. Roč. 23, č. 9 (2007), s. 4925-4937. ISSN 0743-7463
  Grant ostatní:OBES(US) DE-AC05-00OR22727; OBES(US) DE-AC02-05CH11231; OBES(US) DE-AC02-06CH11357
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje ; N - neveřejné zdroje ; N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: electric double layer * cassiterite * water
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.009, rok: 2007

  The structure of water at the (110) surface of cassiterite (alpha-SnO2) at ambient conditions was studied by means of molecular dynamics simulations and X-ray crystal truncation rod experiments and interpreted with the help of the revised MUSIC model of surface protonation. Density distributions of water for different types of surfaces were measured and compared to experimental axial density distributions found by X-ray experiments. The explanation of structures observed in the density distributions was provided by a detailed analysis of hydrogen bonding in the interfacial region. It revealed qualitatively different hydrating patterns formed at neutral hydroxylated and nonhydroxylated surfaces and suggested a preference for the dissociative adsorption of water. A link to macroscopic properties was provided by the revised MUSIC surface protonation model, whose prediction of a pH of zero net-proton induced surface charge agreed very well with those determined experimentally (about 4.4 at 298 K).

  Struktura vody na (110) povrchu kasiteritu (alfa – SnO2) za laboratorních podmínek byla studována molekulárně dynamickými simulacemi a rentgenovou difrakcí a byla interpretována za pomoci revidovaného MUSIC modelu protonace povrchů. Hustotní distribuce byly měřeny a porovnány s rentgenovými experimenty. Pochopení struktur tvořených na rozhraní bylo umožněno detailní analýzou vodíkových vazeb. Výsledky odhalily kvalitativně rozdílne struktury na hydroxylovaných a nehydroxylovaných površích a naznačily preference pro disociativní adsorpci vody. Spojení s makroskopickými vlastnostmi bylo poskytnuto MUSIC modelem, který předpvěděl pH čistého nulového povrchového náboje ( 4.4 při 298 K) ve velmi dobré shodě s experimentem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004516