Počet záznamů: 1  

Kinetic experiments and modeling of NO oxidation and SCR of NOx with decane over Cu- and Fe-MFI catalysts

 1. 1. 0099368 - UFCH-W 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Libor - Vradman, L. - Sazama, Petr - Herskowitz, M. - Wichterlová, Blanka - Zukerman, R. - Brosius, R. - Martens, J. A.
  Kinetic experiments and modeling of NO oxidation and SCR of NOx with decane over Cu- and Fe-MFI catalysts.
  [Kinetické experimenty a modelování oxidace NO a SCR-NOx s dekanem na Cu- a Fe-MFI katalyzátorech.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 70, 1-4 (2007), s. 53-57 ISSN 0926-3373
  Grant ostatní:European Union(XE) GR5D-CT 2001-00595
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Zdroj financování: O - operační programy
  Klíčová slova: NO oxidation * Nox reduction with hydrocarbons * heterogeneous kinetics * iron zeolite
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.651, rok: 2007

  The kinetic model of the reduction of NO to N2 with decane, developed based on the experimental data over Fe-MFI catalyst, has been applied for the oxidation of NO to NO2 and reduction of NO2 to N2 with decane over Cu-MFI catalyst. The model fits well the experimental data of oxidation of NO as well as reduction of NO to N2. Remarkable differences have been found in performance of Cu-MFI and Fe-MFI catalysts. While Fe-MFI is more active in oxidation of NO to NO2, Cu-MFI exhibits much higher activity in the reduction of NO with decane. The kinetic model indicates that the significantly lower activity of Fe-MFI in comparison with Cu-MFI in transformation of NOx to nitrogen is due to higher rate of transformation of NO2, formed in the first step by the oxidation of NO, back to NO instead to molecular nitrogen.

  Kinetický model redukce NO na N2 dekanem vyvinutý na základě experimentálních dat získaných na Fe-MFI katalzyátoru byl aplikován na oxidaci NO na NO2 a redukci NO2 na N2 s dekanem na Cu-MFI katalyzátoru. Ve funkci Cu-MFI a Fe-MFI katalyzátorů byly nalezeny významné rozdíly. Fe-MFI katalyzátor je více aktivní v oxidaci NO na NO2, zatímco Cu-MFI katalyzátor vykazuje mnohem větší aktivitu v redukci NO na N2. Kinetický model indikuje, že signifikantně nižší aktivita Fe-MFI v transformaci NOx na dusík ve srovnání s Cu-MFI je zapříčiněna vyšší rychlostí transformace NO2, vznikajícím v prvním kroku oxidací NO, zpět na NO namísto molekulárního dusíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158007