Počet záznamů: 1  

Yersinia enterocolitica YopP inhibits MAP kinase-mediated antigen uptake in dendritic cells

 1. 1.
  0099302 - MBU-M 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Autenrieth, S. E. - Adkins, Irena - Rösemann, R. - Gunst, D. - Zahir, N. - Kracht, M. - Ruckdeschel, K. - Wagner, H. - Borgmann, S. - Autenrieth, I. B.
  Yersinia enterocolitica YopP inhibits MAP kinase-mediated antigen uptake in dendritic cells.
  [Patogenní protein YopP bakterie Yersinia enterocolitica inhibuje příjem antigenů řízený MAP kinázami u dendritických buněk.]
  Cellular Microbiology. Roč. 9, č. 2 (2007), s. 425-437. ISSN 1462-5814
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: yersinia enterocolitica * dendritic cells * immunity
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 5.293, rok: 2007

  Yersinia enterocolitica inhibits the ability of dendritic cells (DC) to trigger T cell activation. Here, we investigated if these bacteria might interfere with antigen prezentation in DCs. We found that Yersinia outer protein P (YopP) of Y. enterocolitica inhibits receptor-mediated endocytosis by targeting mitogen-activated protein kinases (MAPK). Moreover, we showed that Y. enterocolitica inhibits macropinocytosis by yet unknown mechanism. All of which contributes to the evasion strategy of adaptive immunity

  Yersinia enterocolitica poškozuje schopnost dendritických buněk (DC) stimulovat T buněčnou adaptivní odpověď. Je proto možné, že tato bakterie negativně ovlivňuje prezentaci antigenu dendritickými buňkami. Bylo zjištěno, že patogenní protein YopP (Yersinia outer protein – Yop)je zopovědný za inhibici receptorem zprostředkované endocytózy u dendritických buněk, tím, že zabraňuje správné funkci mitogenně aktivovaných protein kináz (MAPK), které se na se na regulaci tohoto typu endocytózy podílejí. Dále bylo zjištěno, že Y. enterocolitica inhibuje neznámým mechanizmem makropinocytózu u dendritických buněk. Toto vše tvoří část patogenní strategie bakterie Y. enterocolitica, jak se vyhnout T buněčné adaptivní odpovědi hostitele
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157961