Počet záznamů: 1  

The Chlamydomonas genome reveals the evolution of key animal and plant functions

 1. 1.
  0098869 - MBÚ 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Merchant, S.S. - Prochnik, S. E. - Bišová, Kateřina
  The Chlamydomonas genome reveals the evolution of key animal and plant functions.
  [Genom řasy Chlamydomonas odhaluje evoluci klíčových živočišných a rostlinných funkcí.]
  Science. Roč. 318, - (2007), s. 245-251. ISSN 0036-8075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: chlamydomonas reinhardtii * alga * eukaryotic cell
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 26.372, rok: 2007

  Chlamydomonas reinhardtii is a unicellular green alga whose lineage diverged from land plants over 1 billion years ago. It is a model system for studying chloroplast-based photosynthesis, as well as the structure, assembly, and function of eukaryotic flagella (cilia), which were inherited from the common ancestor of plants and animals, but lost in land plants. We sequenced the 120-megabase nuclear genome of Chlamydomonas and performed comparative phylogenomic analyses, identifying genes encoding uncharacterized proteins that are likely associated with the function and biogenesis of chloroplasts or eukaryotic flagella. Analyses of the Chlamydomonas genome advance our understanding of the ancestral eukaryotic cell, reveal previously unknown genes associated with photosynthetic and flagellar functions, and establish links between ciliopathy and the composition and function of flagella

  Chlamydomonas reinhardtii je jednobuněčná zelená řasa, která divergovala od vyšších rostlin před více než jednou miliardou let. Je modelovým organismem pro studium fotosyntézy založené na chloroplastu a také pro studium struktury, sestavování a funkce eukaryotických bičíků, které byly zděděny od společného předka rostlin a živočichů, ale ztraceny u vyšších rostlin. Sekvenovali jsme přibližně 120 megabází jaderného genomu řasy Chlamydomonas a pomocí srovnávací fylogenomiky jsme identifikovali geny kódojící dosud necharakterizované proteiny, které pravděpodobně souvisí s funkcí a biogenezí chloroplastu a eukaryotického bičíku. Analýza genomu řasy Chlamydomonas zlepšuje naše chápání původní eukaryotické buňky, odhaluje dosud neznámé geny související s fungováním fotosyntézy a bičíků a prokazuje funkční souvislost mezi ciliopatologiemi a složením a funkcí bičíku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157675