Počet záznamů: 1  

Microfungi on the kernels of transgenic and non-transgenic maize damaged by the European corn borer

 1. 1. 0098811 - MBU-M 2008 RIV SIGLE CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Remešová, J. - Kolařík, Miroslav - Prášil, K.
  Microfungi on the kernels of transgenic and non-transgenic maize damaged by the European corn borer.
  [Mikroskopické houby na transgenních a netransgenních obilkách kukuřice poškozených zavíječem kukuřičným.]
  Czech Mycology. Roč. 59, č. 2 (2007), s. 205-213. ISSN 1211-0981
  Grant ostatní:GA MZe(CZ) 1B53043
  Program:1B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: bt-maize * microfungi * plant protection
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  From 2002–2004 isolations were carried out to determine the kinds and abundance of microfungi from non-transgenic maize kernels damaged by the European corn borer (ECB) and from transgenic Bt-maize (enriched with delta-endotoxin from the soil bacterium Bacillus thuringiensis). Bt-maize and non-transgenic maize (Zea mays) were grown at Praha-Ruzyně and Ivanovice na Hané, Czech Republic. Thirty-one taxa of filamentous microfungi were isolated, including eight zygomycetes and twenty-three ascomycetes (anamorphic stage). Presence of ECB, corn treatment, year, locality and isolation method significantly accounted for differences in fungus communities. Bt-maize was significantly different from the treatments with non-transgenic hybrids and was often associated with the potentially toxinogenic fungi Alternaria alternata and Epicoccum nigrum. Conversely, Bt-maize had lower incidences of Fusarium spp. and Acremonium strictum

  V letech 2002–2004 byly izolovány a identifikovány druhy a množství mikroskopických hub z obilek netransgenních hybridů kukuřice poškozených zavíječem kukuřičným a z transgenní Bt-kukuřice (obohacená o delta-endotoxin z půdní bakterie Bacillus thuringiensis). Bt-kukuřice a netransgenní kukuřice (Zea mays) byla pěstována v Praze-Ruzyni a v Ivanovicích na Hané v České republice. Bylo izolováno 31 taxonů vláknitých mikromycetů, 8 zygomycetů a 23 askomycetů (v anamorfním stadium). Přítomnost zavíječe, varianta kukuřice, rok, lokalita a metoda izolace byly významně důležité faktory pro sledované rozdíly houbových společenstev. Varianta Bt-kukuřice byla odlišná od netransgenních hybridů, byly zde častěji izolovány některé potenciálně škodlivé houby jako Alternaria alternata a Epicoccum nigrum. Na druhou stranu Bt-kukuřice měla nižší výskyt druhů rodu Fusarium a druhu Acremonium strictum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157627