Počet záznamů: 1  

From colliders to cosmic rays

 1. 1.
  0098471 - FZÚ 2008 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky
  Řídký, Jan (ed.) - Boháčová, Martina (ed.) - Rameš, Jiří (ed.) - Šmída, Radomír (ed.) - Trávníček, Petr (ed.)
  From colliders to cosmic rays.
  [Od urychlovačů ke kosmickému záření.]
  Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2006. Czechoslovak Journal of Physics, 56, Supplement A. ISBN N. ISSN 0011-4626
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA 134
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: accelerator * cosmic rays * astroparticle physics
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií

  The progress in experimental particle physics and especially the fact that new most powerful particle collider LHC will become operational at CERN in a very near future, together with the potential of the new generation of cosmic ray experiments, creates a situation where the approach from colliders to cosmic rays promises progress in both particle physics with accelerators and cosmic ray physics. That was the motivation for the conference, From Colliders to Cosmic Rays, held in Prague, 7 - 13 September 2005. It attracted a very balanced participation from both fields, of 68 physicists. Judging from the reactions of participants expressed during the general discussion at the end of the conference, the program and presented topics fulfilled or even surpassed their expectations. One can only look forward to future meetings when the results from LHC, H.E.S.S., IceCube, Pierre Auger Observatory and other new experiments will be available.

  Pokrok v experimentální fyzice částic, zejména skutečnost, že v nejbližší době bude v CERN uveden do provozu dosud nejvýkonnější urychlovač částic LHC, spolu s možnostmi experimentů nové generace zkoumajících kosmické záření vedly k situaci, kdy přístup spojující urychlovače s kosmickým zářením se zdál být slibnou perspektivou jak pro částicovou fyziku na urychlovačích, tak pro fyziku kosmického záření. To se stalo motivací pro uspořádání konference Od urychlovačů ke kosmickému záření, konané v Praze 7. – 13. září 2005. Konference se zúčastnilo 68 fyziků zastupujících rovnoměrně oba obory. Podle reakcí účastníků konference při závěrečné všeobecné diskusi se dá soudit, že program a diskutovaná témata splnily či dokonce předčily jejich očekávání. Lze se jen těšit na podobná setkání v budoucnosti, kdy budou dostupné výsledky z LHC, H.E.S.S., IceCube, observatoře Pierra Augera a dalších nových experimentů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157372
   
Počet záznamů: 1