Počet záznamů: 1  

Axial annular flow of power-law fluids - applicability of the limiting cases

 1. 1. 0098324 - UH-J 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Filip, Petr - David, Jiří
  Axial annular flow of power-law fluids - applicability of the limiting cases.
  [Axiální tok mocninnové kapaliny mezikružím - využitelnost limitních případů.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 52, č. 4 (2007), s. 365-371 ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA ČR GA103/06/1033
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: Concentric annuli * Poiseuile flow * annular flow * power-law fluids * flow rate * pressure drop
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  A number of papers háve aimed at an analytical solution of an axial annular flow of power-law fluids, especially at that of volumetric flow rate vs. pressure gradient. No complete analytical solution has been achieved as yet. The only analytical solutions-that háve been hitherto derived-concern the limiting cases of a geometrical parameter k (inner-to-outer diameters ratio) oř a flow behaviour index n. The present contribution discusses the applicability of these limiting solutions for a broader region of entry parameters and proves that usage of these relations is in many cases fully acceptable (and comparable with the inaccuracy in experimental determination of flow behaviour index n and consistency parameter k of a power-law model).

  Přestože již bylo mnoho prací publikováno o tématice analytických řešení axiálního toku mocninnové kapaliny mezikružím, ryze analytické řešení nebylo dosud odvozeno. Jedinou výjimku tvoří analytická řešení limitních případů parametru κ (poměr poloměrů vnitřního a vnějšího válce) či indexu toku n. V tomto příspěvku je diskutována možnost použití těchto limitních případů i pro širší třídu hodnot těchto parametrů a ukázána vhodnost takového přístupu, kdy v mnoha případech je obdržená odchylka porovnatelná s experimentálními chybami naměřených parametrů k, n mocninnové kapaliny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157261