Počet záznamů: 1  

Marker profiling of normal keratinocytes identifies the stroma from squamous cell carcinoma of the oral cavity as a modulatory microenvironment in co-culture

 1. 1.
  0098041 - MBU-M 2008 RIV SIGLE GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Lacina, L. - Dvořánková, B. - Smetana Jr, K. - Chovanec, M. - Plzák, J. - Tachezy, R. - Kideryová, L. - Kučerová, L. - Čada, Z. - Bouček, Jan - Kodet, R. - André, S. - Gabius, H. J.
  Marker profiling of normal keratinocytes identifies the stroma from squamous cell carcinoma of the oral cavity as a modulatory microenvironment in co-culture.
  [Proliferační markery na normálních keratinocytech ukazují modulační vliv mikroprostředí stromatu z dlaždicobuněčného nádoru dutiny ústní.]
  International Journal of Radiation Biology. Roč. 83, 11-12 (2007), s. 837-848. ISSN 0955-3002
  Grant ostatní:XE(XE) MRTN-CT-2005-019561; GA MZd(CZ) NR9049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK ; V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: cell biology * skin * stem cells
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 1.468, rok: 2007

  The microenvironment established by stromal cells may or may not influence phenotypic aspects of epithelial cells and may be relevant for tumor and stem cell biology. Tumor-derived stromal fibroblasts acquire distinct properties to shape a microenvironment conducive to altering the phenotypic characteristics of normal epithelial cells in vitro

  Stromálními buňkami vytvořené mikroprostředí může i nemusí měnit fenotyp epiteliálních buněk a zároveň může ovlivňovat kmenové a nádorové buňky. Nádorem derivované stromální fibroblasty ovlivňují mikroprostředí a tím mění fenotypové charakteristiky normálních epiteliálních buněk in vitro
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157052