Počet záznamů: 1  

Comment on "Infrared freezing of Euclidean QCD observables"

 1. 1.
  0097175 - FZU-D 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Caprini, I. - Fischer, Jan
  Comment on "Infrared freezing of Euclidean QCD observables".
  [Kritická poznámka k práci "Infrared freezing of Euclidean QCD observables".]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 76, č. 1 (2007), 018501/1-018501/5. ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk 1P04LA211
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: QCD * analyticity * infrared freezing
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.696, rok: 2007

  P.M.Brooks et al. claim in Phys.Rev.D74 that the leading term of the Euclidean Adler function has no Landau pole and that this approximation is smooth, as is the case for the exact Adler function. We show that the authors obtain this result by using a modified Borel sum, which violates the Kallén-Lehmann property

  P.M.Brooks aj. tvrdí v nové práci Phys.Rev.D74, ze vedoucí clen euklidovské Adlerovy funkce nemá Landauuv pol a ze tato aproximace je hladká, jako je tomu u presné Adlerovy funkce. Ukazujeme, ze tento vysledek byl získán pouzitím speciální Borelovy sumy, které porusuje Kallén-Lehmannovu representaci
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156374