Počet záznamů: 1  

Magnetometric prospection of various types of large ditch enclosures (or fortifications) in Bohemia

 1. 1.
  0095522 - ARÚ 2008 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Křivánek, Roman
  Magnetometric prospection of various types of large ditch enclosures (or fortifications) in Bohemia.
  [Magnetometrické průzkumy různých typů rozsáhlých příkopových ohrazení (či opevnění) v Čechách.]
  Archaeologia Polona. Roč. 41, - (2003), s. 216-219. ISSN 0066-5924.
  [Archaeological Prospection. Kraków, 10.09.2003-14.09.2003]
  Grant CEP: GA ČR GV404/97/K024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: ditch enclosure * magnetometric prospection * fortification
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The paper summarized new magnetometric surveys of different ditch enclosures identified in project by aerial prospection.

  Příspěvek shrnul nové magnetometrické průzkumy různých příkopových ohrazení objevených v projektu leteckým průzkumem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155092