Počet záznamů: 1  

Remote Monitoring of a Multi-Component Liquid-Phase Organic Synthesis by Infrared Emission Spectroscopy: The Recovery of Pure Component Emissivities by Band-Target Entropy Minimization

 1. 1. 0095037 - UOCHB-X 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cheng, S. - Tjahjono, M. - Rajarathnam, D. - Chuanzhao, L. - Lyapkalo, Ilya - Chen, D. - Garland, M.
  Remote Monitoring of a Multi-Component Liquid-Phase Organic Synthesis by Infrared Emission Spectroscopy: The Recovery of Pure Component Emissivities by Band-Target Entropy Minimization.
  [Monitorování vícesložkové organicke reakce v kapalné fázi pomocí infračervené emisní spektroskopie: emisní hodnoty čistých komponent pomocí BTEM ("Band-Target Entropy Minimization").]
  Applied Spectroscopy. Roč. 61, č. 10 (2007), s. 1057-1062 ISSN 0003-7028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: infrared emission spectroscopy * liquid phase reaction * band-target entropy minimization * BTEM * emittance
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.902, rok: 2007

  Liquid-phase Diels-Alder cycloaddition between dimethyl acetylenedicarboxylate (DMAD) and cyclopentadiene (CP) to give dimethyl bicyclo[2.2.1]-2,5-heptadiene-2,3-dicarboxylate has been monitored by infrared emission spectroscopy. The pure component emission spectrum was retrieved from the reaction system using band-target entropy minimization (BTEM).

  Diels-Alderova reakce v kapalné fázi mezi DMAD a cyklopentadienem, poskytující dimethyl bicyklo[2.2.1]-2,5-heptadien-2,3-dikarboxylát byla monitorována infračervenou emisní spektroskopií. Spektra jednotlivych component reakčního systému byla získána metodou BTEM ("Band-Target Entropy Minimization").
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154714