Počet záznamů: 1  

Goldstone bosons in presence of charge density

 1. 1.
  0094032 - UJF-V 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Brauner, Tomáš
  Goldstone bosons in presence of charge density.
  [Goldstoneovy bosony za pritomnosti nabojove hustoty.]
  Physical Review. D. Roč. 75, č. 10 (2007), s. 105014-105014. ISSN 0556-2821
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0734
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: spontaneous symmetry breaking * goldstone boson counting * two-color QCD
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 4.852, rok: 2005

  We investigated general features of spontaneous symmetry breaking in systems with nonzero density of a conserved charge. Based on a Ward identity for the Noether currents, we proved in a model-independent way that nonzero density of a commutator of two conserved charges implies the existence of a Goldstone boson with quadratic dispersion relation. The general result is illustrated on a number of examples.

  Zkoumali jsme obecné vlastnosti spontánního narušení symetrie v systémech s nenulovou hustotou náboje. Na základě Wardovy identity pro noetherovské proudy jsme dokázali, že při nenulové hustotě komutátoru dvou zachovávajících se nábojů existuje v systému Goldstoneův boson s kvadratickou disperzní relací. Tento obecný výsledek byl ilustrován na řadě příkladů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153918