Počet záznamů: 1  

Investigation of collisional EBW damping and its importance to EBW emission from NSTX

 1. 1. 0093894 - UFP-V 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Urban, Jakub - Preinhaelter, Josef - Diem, S.J. - Taylor, G. - Vahala, L. - Vahala, G.
  Investigation of collisional EBW damping and its importance to EBW emission from NSTX.
  [Vyšetřování srážkového útlumu EBW a jeho význam pro emisi EBW z NSTX.]
  Bulletin of the American Physical Society. Roč. 52, č. 16 (2007), s. 304-304. ISSN 0003-0503.
  [Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/49th./. Orlando, Florida, 12.11.2007-16.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Emission * Tokamaks * Electron Bernstein waves * Simulation * NSTX
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://meetings.aps.org/Meeting/DPP07/Content/901

  Collisional damping of electrostatic electron Bernstein waves (EBWs) can play an important role in EBW applications for tokamaks. Collisional damping has been investigated by ray-tracing and full-wave simulations, using various collisional terms in the dielectric tensor. Model results using NSTX experimental data are compared and importance of collisional damping to EBW emission from NSTX is discussed.

  Srážkový útlum elektrostatických elektronových Bernsteinových vln (EBW) může být významný pro aplikace EBW v tokamacích. Srážkový útlum byl vyšetřován v simulacích používajících mapovaní paprsků in při řešení uplné soustavy rovnic. Při tom se používali různé srážkové členy v dielektickém tensoru. Modelové vysledky pro NSTX experimentální data jsou porovnány a důležitost srážkového útlumu pro pochopení EBW emise z NSTX je diskutována.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153815